En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Flera skatteförslag inför budgetpropositionen 2017 till Lagrådet

För att kunna göra en samlad bedömning av olika skatteförslag med budgeteffekter som kan bli aktuella att presentera i budgetpropositionen för 2017, har regeringen remitterat ett antal skatteförslag till Lagrådet. Förslagen har tidigare remitterats som promemorior under våren.

Förslagen som remitteras:

Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivar­avgifter för enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars i år ska endast betala ålderspensionsavgiften på ersättningen till den anställde under de tolv första månaderna.

Lagrådsremiss: Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivar­avgifter för enskilda näringsidkare

Ökad beskattning av företag i finanssektorn och vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder införs. Dessutom görs vissa förenklingar på företagsskatteområdet.

Lagrådsremiss: Ökad beskattning av företag i finanssektorn och vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

En skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror i bostaden införs.

Lagrådsremiss: Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Momsen på vissa reparationer sänks från 25 procent till 12 procent. Det gäller reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.

Lagrådsremiss: Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Representationsavdrag

Rätten till avdrag för representation vid måltider och annan förtäring ändras, både avseende mervärdesskatt och inkomstskatt. Avdraget för mervärdesskatt utvidgas och vid inkomstbeskattningen föreslås att avdragsrätten slopas i vissa delar.

Lagrådsremiss: Avdragsrätt vid representation

Ändrad intäktsränta på skattekontot

Intäktsräntan i skattekontot sänks till som lägst 0 procent. Syftet är att motverka att skattekonton används för kapitalplacering.

Lagrådsremiss: Ändrad intäktsränta på skattekontot

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Publicerad 27 maj 2016 · Uppdaterad 27 maj 2016