En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har ärvt en fastighet = småhus byggt 1963, då med 120 kvm som bostadsyta, enligt ritningarna. Huset har under 80-talet byggts till och byggts om så att bostadsytan nu är 180 kvm enligt senaste fastighetsdeklarationen.

Vi hittar inte kvitton från byggantionen eller de förbättringar som har gjorts under åren. Hos SCB finns en tabell som heter "~~Genomsnittlig byggnadskostnad per kvm bostadsarea för gruppbyggda småhus. År 1949-2014. Riket", http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Byggnadskostnader/Priser-for-nyproducerade-bostader/7329/7336/288727/

Vårat småhus är inte gruppbyggt, utan ett enskilt bygge.

Kommer vi ha framgång hs skatteverket om vi använder schablonkostnaden från SCB:s tabell och sätter att 120 kvm byggdes 1963 och att 60 kvm byggdes 1985 - vi kan med foton visa att det var då ombyggnaden gjordes.

Fastigheten ligger i södra Värmland, SCB:s tabell gäller "Riket", men å andra sidan borde gruppbyggda småhus vara billigare än enskilt byggda hus...

Taksam för vägledning

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 29, 2016

    Du kan åberopa rättsfallet RÅ 2002 ref. 73. I det fallet hade kvitton och annat underlag försvunnit. Kostnaderna för fastigheten uppskattades då efter vad som framstod som skäligt eftersom det fanns viss utredning om förbättringsarbetenas omfattning. Du bör som bevisning kunna åberopa fastighetsdeklarationer, bygglovshandlingar, foton etc. dvs. Allt som visar att det förekommit ny-, till- eller ombyggnad. Även statisktikuppgifter om byggkostnader för olika år kan ha viss betydelse. Registera dig som kund på vår Skattepunkten AB:s hemsida om du vill ha hjälp.