En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Ändring av reglerna vid beskattningsinträde genom fusion och fission

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att reglerna om beskattningsinträde vid fusion och fission ska ändras.

Reglerna om beskattningsinträde handlar om vilket värde som tillgångar och förpliktelser ska ha när de i vissa situationer för första gången blir föremål för svensk beskattning.

Förslaget rör bara beskattningsinträde som sker genom fusion eller fission och bara tillgångar i form av lager av finansiella instrument och förpliktelser. Enligt förslaget ska värdet vid den svenska beskattningen i dessa fall bestämmas efter det värde som tillgångarna eller förpliktelserna hade vid beskattningen i det överlåtande företaget, men bara om beskattning har skett i samband med fusionen eller fissionen. Om beskattning inte skett vid denna tidpunkt ska det värde som tillgångarna eller förpliktelserna skulle ha haft om beskattning hade skett i samband med vid fusionen eller fissionen ligga till grund för den svenska beskattningen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Margareta Lindgren
Departementssekreterare/Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
Telefon 08-405 83 75 

Genvägar
Promemoria: Ändrade regler om beskattningsinträde

Publicerad 21 mars 2016 · Uppdaterad 21 mars 2016