En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har familjehem på AB och fakturerar organisation för det. Nu måste jag få hjälp i att bena i vad jag får göra och inte göra, så olika uppgifter, vilka stämmer och vilka stämmer inte?

Det jag fakturerar är delat i två delar, omkostnader och arvode.

Hör att en del lyfter hela omkostnaden från AB till sig själv som omkostnadesersättning som det är skattefritt, andra säger NEJ, finns ingen skillnad på det enligt skatteverket, allt som inkommer på företaget är pengar företaget skall skatta för.

Vad är rätt? Kan jag utöver min lön även göra en utbetalning till mig själv skattefritt för omkostnader?

Jag som ägare tar ut en lön från ab och skriver reseräkning för de mil jag kör rent i familjehemmet och det tar jag ut skattefritt som vilken löntagare som helst. Samma sak gäller för saker jag handlar enbart till placerade barn, kvitton redovisas då förståss och tas ut på samma sätt som milersättning.

Vad kan jag handla på företaget? Vad kan jag betala på företaget? Det verkar vara en djungel vad som gäller och inte gäller på dessa momsbefriade tjänsteföretag.

Hur mycket kan jag utöver min lön betala in extra för tjänstepension?

Hyreskostnad? Varje placering har ett rum, resterande ytor har vi alla tillsammans men kan ab betala ut som en hyreskostnad till mig som ägare av huset eller kan man på något vis göra avdrag i deklarationen?

Vill verkligen göra rätt.

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  okt 22, 2016

  Hej!

  Allt som företaget får in ska tas upp som intäkt i företaget, oavsett om det är arvode eller ersättning för omkostnader. Företaget har sedan rätt att dra av de kostnader som företaget har för att förvärva dessa intäkter dvs i ditt fall så medges avdrag för omkostnaderna som du har i verksamheten.

  Om man tar ut omkostnadsersättningen privat så är det lön och avdrag medges för de kostnader som man faktiskt haft privat. Jag rekommenderar inte detta förfarande då begränsningarna gällande avdrag är större i inkomstslaget tjänst där avdraget ska göras, än i inkomstslaget näringsverksamhet där företaget ska göra avdrag. Mitt råd är därför att dra kostnaderna i företaget och endast ta ut lön från företaget.

  Till tjänstepension kan du sätta av 35 procent, max 10 prisbasbelopp, av lönen men regelverket r väldigt komplex angående pensionsavsättningar varvid jag rekommenderar dig att registrera dig som kund hos oss så får vi titta på ditt fall mer specifikt.

  Ditt AB kan betala ut hyra ut till dig så länge den är marknadsmässig. Om din bostad är klassificerad som privatbostad ska ersättningen minus dina ökade kostnader för uthyrningen beskattas i tjänst. Att få avdrag för kostnaderna direkt i deklarationen är väldigt svårt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB