En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner

Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria om energiskatt på el inför budgetpropositionen för 2017.

Skattesatsen är idag lägre i ett antal kommuner i Norrland. En statlig utredning tillsatt av den förra regeringen har föreslagit att nedsättningen ska tas bort som en anpassning till EU-rätten.

Regeringen gör dock en annan bedömning. Att uppvärmningskostnaderna är högre bör tas hänsyn till och en nedsättning på 9,6 öre per kWh (mot dagens 9,9) ska fortfarande gälla. Det är den högsta möjliga nedsättningen enligt ett beslut av europeiska ministerrådet. Nedsättningen gäller för hushåll samt den privata och offentliga servicesektorn.

I promemorian finns även förslag till hur Sverige kan anpassa sig till EU-rättens krav på att företag i ekonomiska svårigheter inte får ges statligt stöd i form av lägre energiskatt, samt hur insamlingen av uppgifter om företagen kan ske så att den administrativa bördan för företag och myndigheter blir så liten som möjligt men ändå uppfyller EU-rättens krav.

- Jobben ska bli fler i Norrland, och vi ska ta hänsyn till att uppvärmningskostnaderna är högre där. Det är bra att EU-reglerna tillåter lägre energiskatt i området. Därför är jag glad att kunna gå fram med det här förslaget, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Genvägar
Promemoria: Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet

Publicerad 02 mars 2016 · Uppdaterad 02 mars 2016