En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

HFD meddelade nyligen en dom (1729-15) som rörde ombildning av norsk filial till Norskt aktiebolag. 

Denna ombildning kunde, enligt HFD, äga rum utan beskattning. Eftersom Norge inte är med i EU kunde reglerna om fiktiv avräkning inte tillämpas på överlåtelsen. Men, menar HFD, en beskattning av avyttringen är inte förenlig med bestämmelserna om etableringsfrihet i artiklarna 31 och 34 i EES-avtalet. Därför kunde överlåtelsen ske utan beskattningseffekter. 

Det kan också konstateras att motiveringen lämnad av HFD i "Skälen för avgörandet" inte överensstämmer med att de i sitt avgörande har fastställt Skatterättsnämndens beslut av fråga 1. 

Är du intresserad av att veta mer om just detta eller om du har frågor om filialer, tveka inte att ta kontakt med oss på Skattepunkten!