En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Om jag säljer mitt hus och sedan köper nytt kan jag välja att skjuta upp skatten på vinsten. Detta kostar 3% per år. Hur länge - 33 år eller?

Om jag säljer tex efter 10 år utan at köpa nytt och alltså har betalat 30% av skatten - är då detta en "avbetalning" så ev kvarvarande skatt är 70% av ursprungsbeloppet?

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 01, 2011

  Hej joda03!

  Uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning för när du säljer din ersättningsbostad. Det finns ingen annan tidsgräns. På det återförda beloppet ska du enligt nuvarande regler betala skatt med 22 procent. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  joda03
  apr 04, 2011

  Tack för svar - men jag är inte säker på att jag förstått. Om jag i mitt exempel  väljer att betala skatt på reavinsten direkt trots att jag köper ett nytt hus tror jag att jag skall betala 22% skatt på vinsten (rätta mig om jag har fel). 

  Om jag tolkar ditt svar rätt ar det alltså aldrig fördelaktigt att skjuta upp vinst vid husförsäljning -  man betalar 3% per år på det uppskjutna beloppet - forever - och ändå 22% på samma vinst då man slutligen säljer hus nummer två i exemplet.

 1. anon
  Ove Grip
  apr 04, 2011

  Hej igen joda03!

  Det är riktigt att skatten på reavinsten är 22 procent.

  Jag ska med ett exempel visa hur räntan/skatten på ett uppskovsbelopp fungerar.

  Vi antar att du gör en vinst vid försäljningen av ditt hus på 200 000 kr och att söker och får uppskov med beskattningen av detta belopp. 

  Vinsten 200 000 kr ger en skatt på (22 % av 200 000 =) 44 000kr som du genom uppskovet alltså inte beöver betala förrän du avyttrar ditt nya hus. Du ska då årligen ta upp en schablonintäkt på (1,67 % av 200 000 =) 3 340 kr. Skatten på denna intäkt är (30 % av 3 340 =) 1 002 kr. Skatten 1 002 kr utgör (1 002/44 000 x 100 =) 2,28 procent av skatten på vinsten.

  Du får alltså betala skatt varje år med 2,28 procent av den vinst som du skjuter upp betalningen av skatten på genom uppskovet. När du så småningom ska betala skatten så är den 22 procent av vinsten.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB