En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Om ett offshore bolag öppnar en depå hos svensk bank och handlar på Stockholmsbörsen. Vad gäller då?

Det borde inte bli någon reavinstskatt då depåinnehavaren är ett utländskt bolag?

Ägaren av offshorebolaget skattas först när vinster lämnar bolaget?

12 Kommentarer
 1. anon
  Boris
  jan 12, 2007

  Offshore-bolaget är troligen ett s.k. CFC-bolag vilket innebär att om ägaren är skattskyldig i Sverige så beskattas ägaren för bolagets vinster när de uppstår i bolaget, inte när vinsten plockas ur bolaget.

 1. anon
  AdSo76
  jan 12, 2007

  Hur ligger det till om man har ett Offshore bolag och ägaren är utskriven ur Sverige och med andra ord inte skattar i Sverige?

  Kan bolaget då öppna en depå på tex avanza och ej skatta för eventuella reavinster i Sverige?

 1. anon
  Boris
  jan 14, 2007

  Förmodligen beskattas bolaget inte i Sverige för reavinsterna. Det beror nog på omfattningen av värdepappershandeln, blir den väldigt stor kanske det skulle kunna ses som ett fast driftställe här?

  Vad som är viktigt i det läge du beskriver är väl hur det land där ägaren till bolaget bor ser på CFC-bolag, det är inte bara Sverige som beskattar CFC-bolagets ägare för vinsten i bolaget när vinsten uppstår istället för vid uttag ur bolaget.

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 17, 2007

  Offshorebolaget kan vara ett CFC-bolag. Om ägeren är skattskyldig i Sverige får han skatta för bolagets inkomster så fort de uppstår även om ingen utdelning skett.

  Om verksamheten bedrivs från Sverige, framför allt om det sker genom fullmakt för offshorebolagets räkning, uppstår fast driftställe i Sverige. Det innebär beskattning i Sverige även om offshorebolaget inte skulle vara ett CFC-bolag.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Patrick (inte verifierad)
  maj 16, 2007

  "Om verksamheten bedrivs från Sverige, framför allt om det sker genom fullmakt för offshorebolagets räkning, uppstår fast driftställe i Sverige. Det innebär beskattning i Sverige även om offshorebolaget inte skulle vara ett CFC-bolag."

  Vad innebär delen "sker genom fullmakt"? Min farbror, boendes i Västindien sedan 15 år tillbaka och numera fått pass från den Ö grupp han tillhör, bad mig höra efter hos Nordnet/Avanza om möjlighet fanns för honom att öppna depå. Då antingen privat alternativt åt hans bolag. Båda parter hade inga invändningar utan bad om lite extra pappersarbete som vidimerade uppgifter om hans företag samt bevis (från SKV antar jag) på att han ej ansågs vara skatteskyldig i Sverige. Jag har själv ingen depå hos någondera men en bekant nämde att det sker en hel del pappersförsändelser och föreslog att han skulle ordna en fullmakt åt mig, dvs jag skulle ta emot all korrenspondans etc.Skulle det kunna utlösa ett "CFC" raseri från SKV's sida? Och isf vad är lösningen på detta, annat än att Nordnet/Avanza får skicka alla papper (Ursäkta uttrycket) med bananbåten fram och tillbaka?

 1. anon
  Clas Ramert
  jun 06, 2007

  Hej Patrik!

  Ursäkta att mitt svar dröjt så länge! Om det utländska bolaget är ett sådant offshore bolag som skall cfc-beskattas, sker beskattning här oavsett om fullmakt används eller ej. Om bolaget inte skall cfc-beskattas men verksamhet sker från Sverige genom att en person regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal i det utländska bolagets namn, är det vanligtvis att betrakta som att fast driftställe finns i Sverige. Då sker beskattning här på den grunden. Någon kan naturligtvis invända att detta får Skatteverket aldrig reda på. Risken finns dock alltid! Jag uttalar mig dock aldrig om upptäcktsrisker. Min rådgivning går alltid ut på att allt som görs skall vara lagligt och tåla fullständig granskning.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Patrick (inte verifierad)
  jul 10, 2007

  Tack än en gång Clas. Fullmakten skulle som sagt endast användas vid öppnadet av depån, resten sköter han via internet. Nåja, vi får väl se vad som händer. Jag pratade precis med SKV ang. beskattning och fick det förklarat att oavsett om min utlandsboende farbror handlar med aktier som privatperson eller genom sitt företag så slår kupongskatten (30%) till. Har lite svårt att förstå varför men det är väl det gamla "death & taxes". Jag trodde i min enfald (och säkerligen han med) att om man bor utomlands sedan x antal år så omfattas man inte av svenska skatter *suck* :-)

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 13, 2007

  Hej Patrik!

  Kupongskatt läggs i  huvudsak på utdelningar och inte på kapitalvinster. Om Din farbror bor i ett land som har dubbelbeskattningsavtal med Sverige kan kupongskatten  komma att lindras betydligt. Dessutom läggs naturligtvis inte kupongskatt på utdelning som härrör från andra bolag än svenska.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Patrick (inte verifierad)
  aug 13, 2007

  Inte på kapitalvinster? Grrr...ringde SKV och dom hävdade bestämt att Kupongskatten skulle infalla för min farbror, vare sig det gällde utdelningar eller kapitalvinster. Karln skrev ju ut sig för 10-15 år sedan vilket vilket jag...Högst Diplomatiskt förde fram men det spelade ingen roll. Sedan fanns det naturligtvis inget dubbelbeskattningsavtal (St Vincent) och då blev tonen att då skulle ALLT verkligen beskattas! :-)  Men om endast utdelningar, och inte kapitalvinster (dvs försäljning av aktier/fonder), beskattas kan det ju vara intressant. Då antar jag att man kan skriva av tankarna på att han skulle teckna en kapitalförsäkring då detta vore högst onödigt.

  Tusen tack

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 13, 2007

  Hej Patrik!

  Det här får vi reda ut lite grand. Kupongskattelagen gäller i princip inte kapitalvinster. Det finns dock ett undantag för sådan kapitalvinst som uppkommer då ett bolag likvideras. Sådan kapitalvinst har ju vissa likheter med utdelning.

  Däremot kan Din farbror naturligtvis vara obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Det är han om han har "väsentlig anknytning" hit. Då skattar han här som vilken svensk som helst.

  Om Din farbror däremot inte bor här, inte stadigvarande vistas här och inte heller har väsentlig anknytning hit, är han endast begränsat skattskyldig här. Det innebär att han endast skattar för vissa inkomster. Enligt den s.k. tioårsregeln skall han bl.a. beskattas för kapitalvinster på vissa svenska värdepapper, om "han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här." Denna regel lindras ofta av dubbelbeskattningsavtal men i det här fallet finns inget dubbelbeskattningsavtal.

  Om mer än 10 hela beskattningsår, passerat sedan Din farbror flyttade ut från Sverige och om han inte har väsentlig anknytning hit borde han dock nte kunna beskattas för kapitalvinster på värdepapper även om de är svenska. Kontrollera gärna noga med expertis innan Ni gör affär! De här sakerna är lätta att missta sig på!

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Patrick (inte verifierad)
  aug 13, 2007

  Jag bugar och bockar än en gång. Det enda hinder jag ser är en detalj med "väsentlig anknytning". Han har barn, om än vuxna (18+), som alla (förutom ett) bor inom Sveriges gränser. Förutom detta så finns det inget som helst som binder honom till Sverige annat än att hälsa på sin brorson och diskutera skatt & semester.