En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
26 mars 2015
Finansdepartementet

Förlängd tid för utredningen om skatteregler för incitamentsprogram

Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har begärt förlängd utredningstid. Regeringen har i dag beslutat att förlänga utredningstiden i enlighet med begäran.

Skälet för förlängningen är att den utredningstid som beslutats i praktiken har blivit betydligt kortare än vad som avsågs vid tillsättandet. De frågor som uppdraget gäller är omfattande och komplexa. Det är angeläget att utredningen får förutsättningar att genomföra uppdraget på bästa sätt.

Tilläggsdirektivet innebär att uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2016.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87

Ellinor Eriksson, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 13 91
070-615 92 58