En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag äger till sammans med min fru en lantbruksfastighet på ca 30 ha (typkod 120). Fastigheten består av en "privat del" (fritidshusbyggnad + tomtmark till denna) och en "näringsdel" (åkermark, betesmark, skog, ekonomibyggnader osv). Om man ser på taxeringsvärdet så hänför sig 74 % till den privata delen och resterande 26 % till näringsdelen. Min fru och jag har idag delad lagfart på fastigheten (50/50). Ägande av denna fastighet innebär ju näringsverksamhet så det måste skiljas på det privata och näringsdelen givetvis. Mark kommer att arrenderas ut (ca. 20-25 tkr/år ) och det blir utgifter för näringsdelen. Skatte- och avgiftsanmälan med momsregistrering är gjord. Min fråga är om det är möjligt att - eller vad det krävs för att -  jag och min fru skall kunna fördela näringsverksamheten mellan oss på något sätt, t.ex. genom att endast en av oss driver näringsverksamheten och/eller tar resultat och underskottsavdrag? Eller måste vi dela på detta 50/50? Om svaret är att vi måste dela 50/50, är det möjligt och vad krävs i så fall för att en fördelning över till mig skall kunna göras? Krävs det att jag äger hela fastigheten själv (dvs. att min fru ger sina 50 % av fastigheten till mig i gåva)? Eller kan det kanske räcka med att jag äger fastigheten i sådna proportioner att jag är lagfaren för hälften av den privata delen och hela näringsdelen (det blir då en lagfart på 73 %) och min fru resten (lagfart på 37 %). Eller kan lösningen måhända ligga i att vi avtalat (enkelt bolag) om detta mellan oss?  

Bakgrunden till frågan är givetvis att jag men inte min fru kommer att ha nytta av underskotten som kommer att uppstå (pga. konsultverksamhet i enskild firma).

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    okt 16, 2014

    Hej

    Av förutsättningarna att döma föreligger ett enkelt bolag. Det godtas normalt att resultatet fördelas efter vad delägarna kommit överens om. Det bör alltså gå bra att du redovisar det hela men din fru bör lämna en N-blankett och ange att hennes andel av resultatet är noll.