En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan! Jag är en sjöman som är utflyttad från Sverige till England sedan drygt ett år tillbaka. Har avanmält mig från försäkringskassan, min post går till England till den adress där jag anser mitt hem är (hemmaboende hos en vän), har inget hus, ingen bostad i Sverige,ingen familj eller barn samt inga lån, ingen näringsverksamhet eller enligt min bedömning någon som helst anknytning till Sverige förutom att jag varit bosatt i Sverige sedan jag föddes fram tills att jag flyttade ut förra året.  Jag spenderar minst 183 dgr ombord ett amerikanskt fartyg med arbetsgivare utanför EES, därav grunden för min utflytt. Under mina semestrar som följaktligen då är 183 dgr så spenderar jag stora delar på resande fot, kanske filippinerna eller Thailand. Dvs jag vistas inte i England tillräckligt mycket för att de ska anse att jag är såkallad resident där. Jag har frågat om de vill att jag ska deklarera i England men kravet för att deklarera i England är att man ska anses som resident där. I mitt fall vill jag ju deklarera i England för att inte deklarera i Sverige eftersom svenska skatter för sjömän är hutlösa. Riskerar jag att Sverige vill ha skatt på min inkomst eftersom England inte är intresserad av mina skattepengar konstigt nog trots att jag är utflyttad? Måste jag deklarera inkomsten i Sverige trots utflytt. När man ringer SKV får man olika svar varje gång, så de har inte en aning.

Vore tacksam för svar.

Anders

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  aug 26, 2014

  Hej anders289!

  Du skriver att du är utflyttad från Sverige till England men du tycks inte ha blivit varaktigt bosatt på viss ort i England och den brittiska skattemyndigheten anser inte att du har blivit bosatt i England.

  Risken är därför stor att Skatteverket anser att du efter din avresa från Sverige till England har väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 7 § inkomstskattelagen och att du då är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster.

  3 kap. 7 § inkomstskattelagen har följande lydelse.

  7 § För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:
  - om han är svensk medborgare,
  - hur länge han var bosatt här,
  - om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,
  - om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
  - om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
  - om han har sin familj här,
  - om han bedriver näringsverksamhet här,
  - om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,
  - om han har en fastighet här, och
  - liknande förhållanden.

     Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  anders289
  aug 26, 2014

  Hej Ove!

  Tack för svar. Jag tycker just detta avsnittet med varaktigt bosatt på en viss ort är ett ganska luddigt begrepp. Hur kan man bevisa att man stadigvarande befunnit sig på ett ställe? Bara för att man råkar resa på semester utanför det land man bor i så anses man inte vara skattskyldig där. Jag har en fast adress i England dit min post går och där jag bor, jag äger däremot inte huset jag bor ir, men det måste väl vara tillåtet att resa på semester utomlands utan att man ska belastas skattemässigt och anses vara skattskyldig i Sverige? Det verkar ju helt absurt.

   

  Anders

 1. anon
  Ove Grip
  aug 27, 2014

  Hej igen Anders!

  Det är mycket möjligt att du anser dig vara varaktigt bosatt på viss utländsk ort. Men det förhållandet att den brittiska skattemyndigheten inte tycks dela din uppfattning medför risk för dig att Skatteverket ska anse dig vara skattskyldig i Sverige, eftersom du annars inte skulle vara skattskyldig i något land.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB