En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

1. Har jobbat som norskflaggad offshore supplybåt i Norge under många år och alltid skattat fullt till Norge. Skatteverket har nu skrivit på Nordisk eTax, att anstællning under sådana førhållanden skall beskattas i Sverige med rætt till avdrag før den norska skatt som betalas. Detta med hænvising till Artikel 21 om verksamhet inom petroleumutvinning i dubbelbeskattningsavtalet. 

2. Jag har nu blivit anstælld ombord på fartyg som ær NIS-flaggat (Norska Internationella Registret, men fortsatt norsk flagg). Fartyget ær engagerat i undersøkningar och kranarbeten i offshore-verksamhet utanfør Norge, føretrædesvis U.K. Skatteverket hævdar att jag ær fullt skatteskyldig till Sverige då fartyget inte anses gå i "internationell trafik" då definitionen "internationell trafik" enligt det nordiska skatteavtalet betyder transport av gods och/eller personal.

Ær detta riktigt? Kan detta vara lagstiftarnas avsikt med lagen?

Med vænliga hælsningar//Daniel