En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag jobbar som IT-Konsult, och skulle vilja köpa en iPad.

Kan jag köpa den på bruttolön utan att bli förmånsbeskattad? Var går gränsen mellan arbetsverktyg och inte? Vad kan man köpa utan att bli förmånsbeskattad?

 

mvh

Andreas

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 30, 2011

  Från Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering har jag hämtat följande information.

   Det är vanligt med s.k. bruttolöneavdrag i samband med vissa förmåner. Många arbetsgivare kompenserar sig helt eller delvis för sina kostnader genom att personalen får vidkännas s.k. bruttolöneavdrag. Ett bruttolöneavdrag utgör ingen betalning för en förmån.

  Ett bruttolöneavdrag innebär endast att arbetsgivaren och den anställde ingått ett nytt löneavtal som innebär en lönesänkning som kompensation för en förmån som kan vara skattepliktig eller skattefri. När bruttolöneavdrag tillämpas innebär det att det är den nya lägre lönen som ska utgöra underlag för beräkning av den pensionsgrundande inkomsten samt underlag för sjukpenning, föräldrapenning och andra förmåner från socialförsäkringen.

  Jag vet inte vad en iPad är och vad en sådan kostar. Men om du betalar den själv med din lägre lön så är det ingen skattepliktih förmån för dig.

  Förmånen av arbetsverktyg, som en anställd får av arbetsgivaren, ska enligt samma handledning inte tas upp som intäkt om verktyget är av:

  - väsentlig betydelse för att denns ska kunna utföra sina arbetuppgifter och

  - av begränsat värde för den anställd och

  - inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB