En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.


Pressmeddelande
 6 februari 2014
 Finansdepartementet

Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm

Regeringen överlämnar i dag propositionen Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm till riksdagen. I propositionen föreslås en höjning av trängselskatten i Stockholms innerstad och att trängselskatt införs för färd på Essingeleden vid Fredhäll. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2016.

Syftet med förändringarna är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm, men även att bidra till en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholms län som delfinansieras av medel motsvarande de ökade intäkterna från trängselskatten. En tunnelbaneutbyggnad i denna omfattning möjliggör också en kraftigt utökad bostadsbebyggelse i regionen på upp mot 80 000 bostäder.

Den föreslagna höjningen innebär att den högsta nivån i innerstaden blir 35 kronor i stället för 20 kronor. Under lågtrafikperioden mitt på dagen blir skatten 11 kronor. För Essingeleden föreslås trängselskatten bli 30 kronor som högst och 11 kronor som lägst. Taket för maximal trängselskatt för ett dygn höjs från 60 till 105 kronor.

Den överenskommelse om finansiering av utbyggnaden av tunnelbanan, samt om ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län, som ingåtts mellan staten och parterna i regionen förutsätter att riksdagen beslutar om den ovan beskrivna höjningen av trängselskatten och om andra nödvändiga finansiella befogenheter för regeringen. Mot denna bakgrund lämnas i propositionen även förslag till ändrade finansiella befogenheter.

Följande tunnelbanesträckningar ska enligt avtalet byggas:
Kungsträdgården till Nacka och Gullmarsplan/Söderort
Från Akalla till Barkarby
Från Odenplan till Hagastaden och vidare till Arenastaden

Kontakt

Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
 08-405 80 13
 072-744 23 30
e-post till Caroline Karlsson, via registrator 

Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
 08-405 40 23
 070-283 95 97
e-post till Evin Khaffaf via registrator 

Trängselskatt i Stockholm och Essingeleden:
Szilárd Rado
Skatte- och tullavdelningen
08-405 82 64

Stockholmsförhandlingen och infrastruktursatsningarna:
Peter Andersson
Budgetavdelningen
08-40553

Utländska fordon och trängselskatt i Göteborg
Johan Lindqvist
Skatte- och tullavdelningen
08-405 28 79