En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Till slut kom investeraravdraget efter en lång vända hos EU-kommissionen för godkännande där.

Avdrag medges för investeringar – förvärv av andelar – i aktiebolag och ekonomiska föreningar gjorda efter den 30 november 2013 under vissa förutsättningar.

Sammanfattning av reglerna i punktform:

 1. Fysisk person får avdrag med högst 50 % av betalningen för andelarna.
 2. Avdraget får dock inte överstiga 650 000 kr.
 3. Avdraget sker i inkomstslaget kapital. Högsta värde blir således 650 000 * 30 % = 195 000.
 4. Investerarnas sammanlagda avdrag avseende ett företag får inte överstiga 10 Mkr.
 5. Investeringen ska avse ett ”mindre företag”, dvs. anställda lägre än 50 och nettomsättning eller balansomslutning högst 80 Mkr.
 6. Företaget ska uteslutande, eller så gott som uteslutande, bedriva rörelse.
 7. Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin.
 8. Företaget ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor.

Det finns flera andra inskränkande regler, som jag inte går in på här.

För fördjupning, se Skatteverkets beskrivning och/eller Skatteutskottets betänkande!

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  marr1977
  jan 24, 2014

  <p>Varför denna, tillsynes, godtyckliga begränsning?</p>

  "Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin."