En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen i samarbete med Vänsterpartiet kommit överens om att Finansinspektionen ska få ett tillskott på 80 miljoner kronor. Den föreslagna satsningen motiveras bl.a. av ett generellt behov av stärkt banktillsyn.

- Det är glädjande att vi nu kan ta ytterligare ett stort steg för att stärka vår tillsyn över Sveriges finansiella aktörer, säger Per Bolund.

Under året har ett nytt regelverk tagits i bruk för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Fler företag omfattas nu av regelverket vilket ställer nya krav på Finansinspektionen. För att kunna utöva en effektiv tillsyn skjuter nu regeringen till extra medel för att säkerställa att företagen förbättrar arbetet med att skära av penningflödet till organiserad brottslighet. Utöver detta får Finansinspektionen medel för att i ökad utsträckning kunna integrera hållbarhet i sin verksamhet samt genomföra och följa upp nya regler kring bland annat marknadsmissbruk.

- Genom skärpt lagstiftning för att stävja marknadsmissbruk kan Finansinspektionen nu ge företag och privatpersoner sanktionsavgifter. Detta stärker förtroendet för de finansiella marknaderna, säger Per Bolund.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Publicerad 20 september 2017 · Uppdaterad 20 september 2017