En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan kostnader för att få till stånd ett elservitut räknas med? Dessa består av ersättning till Lantmäteriet, advokatkostnader samt intrångsersättning.

Vidare advokatkostnader för att bibehålla byggnader som har bygglov p g a en tvist.

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  okt 06, 2010

  Hej Ringrostig!

  Det är svårt att med ledning av dina knapphändiga uppgifter ta ställning till om dina utgifter ska anses vara förbättringsutgifter. Vad som i första hand räknas till förbättringsutgifter är ny-, till- och ombyggnad samt förbättrande reparationer. Ny-, till- och ombyggnad räknas som grundförbättringar. För sådana görs ingen prövning om de är förbättrande eller har medfört bättre skick. Utgifter för grundförbättringar räknas alltid som avdragsgilla förbättringsutgifter om den årliga beloppsgränsen för sådana är uppnådd.

  Som grundförbättringar räknas även utgifter som inte har direkt karaktär av ny-, till- eller ombyggnad, men som tillfört fastigheten eller byggnaden något som inte funnits tidigare.

  Den tidsgräns som gäller för reparationer och underhåll gäller inte för grundförbättringar.

  Om du har betalat för något som har tillförts fastigheten och alltså inte har funnits tidigare så är dina utgifter avdragsgilla. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB