En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi är tre personer som äger 1/3 var av ett holdingbolag. Holdingbolaget äger i sin tur ett rörelsedrivande bolag till drygt 30% som är ett bolag inom ny teknik som aldrig gått med vinst och inte väntas göra det i närtid heller. Vad vi kan bedöma så är våra andelar i holdingbolaget kvalificerade och näringsbetingade. Holdingbolagets andelar i det rörelsedrivande bolaget bedömer vi vara näringsbetingade. Vi grundar vår uppfattning på att vi alla tre varit aktiva samt att inget av bolagen är marknadsnoterade.

Vi vill nu komma ur håret på varandra och ha fått rådet att sälja våra andelar i holdingbolaget till var sina egna 100% ägda svenska AB:n i samma proportion för att sedan likvidera holdingbolaget. Genom likvidationen så skulle då våra privata AB:n bli delägare till aktierna i det rörelsedrivande bolaget. Holdingbolaget har betalt ca 35 000 kr för aktierna i det rörelsdrivande bolaget och vårt holdingbolag har vi bildat med ett aktiekapital på 100 000 kr. I holdingbolagets kassa finns drygt 100 000 kronor då vi tidigare sålt en mindre del av det rörelsedrivande bolaget. Det rörelsedrivande bolaget må vara ett förlustbolag men när det gör emissioner till nya aktieägare samt när aktier byter hand så görs det till en värdering av det rörelsedrivande bolaget som överstiger 100 Mkr.

Holdingbolagets värde överstiger därför 30 Mkr vad vi kan bedöma. Vi har fått rådet att sälja våra aktier i holdingbolaget till våra privata AB:n för 0 kr. Då skulle vi som privatpersoner göra en mindre förlust. Transaktionen skulle godkännas av myndigheterna eftersom vi säljer från fysisk person till aktiebolag och därför, i vart fall inte förbättrar vår skattesits. Skalbolagsdeklaration skulle heller inte behöva upprättas då förvisso holdingbolaget är ett skalbolag men vi säljer med förlust. Likvidationen av holdingbolaget skulle heller inte kvalificera sig som en skalbolagstransaktion.

Stämmer det här? Kan något gå fel i metoden t.ex. avseende skalbolagsbeskattning eller om vi missbedömt näringsbetingad och kvalificerad andel? Ska vi ändå, för att vara säkra, lämna in skalbolagsdeklaration?

Varför är metoden med likvidation bättre än om vi skulle låta holdingbolaget sälja aktierna i det rörelsedrivande bolaget direkt till våra privata AB:n med samma fördelning? Har det att göra med ej godkänd underprisöverlåtelse eller något annat?

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  aug 27, 2013

  Hej,

  Intrycket vid en snabb genomläsning är att det du skriver är rätt. Dock är era aktier i holdingbolaget inte näringsbetingade när ni direktäger dem. Näriingsbetingade aktier (utdelning och kapitalvinst skattefri) kan bara ägas av juridiska personer. Vidare får ni inte göra avdrag för förlust när ni säljer över holdingbolaget till de nybildade bolagen till underpris. Anledningen till att låta de nya bolagen likvidera holdingbolaget i stället för att holdingbolaget säljer aktierna i rörelsebolaget är väl att i det senare scenariot kommer ni att ha kvar holdingbolaget till ingen nytta. Om ni som fysiska personer likviderar holdingbolaget kanske det blir skattekonsekvenser.

 1. anon
  fredfreeze
  aug 29, 2013

  Tack Kaj.

  Har du tid för några avslutande frågor så vore det toppen. Then I rest my case.

  Kan någon klandra det här sättet att lösa upp ägandet och påföra oss skatt i något led?

  Behöver holdingbolaget upprätta skalbolagsdeklaration när det likvideras? Om det görs i onödan får det någon konsekvens?

  Om vi väljer att låta holdingbolaget sälja aktierna i det rörelsedrivande bolaget till våra privata AB:n till underkurs och behåller holdingbolaget, ändrar det på skattesitsen förnågon inblandad part? Måste holdingbolaget då upprätta en skalbolagsdeklaration?

  Slutligen, finns det någon bättre metod för oss att komma ur håret på varandra?

  Mvh

  Z