En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

På skatteverket.se läser jag; 

Förvaltningsutgifter. Avgifter som din bank tar ut för att förvalta dina tillgångar.

Kan man då alltid deklarera alla bankavgifter? t.ex. Visa kort avgift, kontoavgifter, växlingsavgifter när det är dags för semester...

Kan man deklarera och få avdrag för professionellt skatteråd, till exempel?

mvh

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    maj 20, 2013

    I inkomstslaget kapital skiljer man på förvaltningsutgifter som får dras av löpande och transaktionskostnader som får dras av vid kapitalvinstberäkning efter försäljning av tillgångar. Aviseringsavgifter för lån, bankfacksavgift, förvaltararvoden är exempel på förvaltningsutgifter. Även utgifter för facktidskrifter får dras av vid omfattande aktiehandel. Växlingsavgifter är transaktionskostnader som hör ihop med köp och försäljning av valuta och är alltså ingen förvaltningsutgift.