En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej skatter.se!

 Om man renoverar ett badrum i sin bostadsrätt och använder sig av en certifierad firma hur kan man dra av det när man säljer? Vi planerar på att sälja innan 2007 är slut och vi renoverar rummet detta året dvs samma år vi köpte lgh.

mvh/ Shea

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej Shea!

  Reglern återfinnes i inkomstskattelagen 46 kap. 8-12 §§. De lyder:

  "8 § Förbättringsutgifter får beaktas vid beräkning av omkostnadsbeloppet bara för de beskattningsår då de sammanlagt har uppgått till minst 5 000 kronor.
  Förbättringsutgifter hänförs normalt till det år då räkning eller faktura på det utförda arbetet har erhållits.
  Sådana utgifter som vid beskattningen behandlats som utgifter i näringsverksamhet räknas inte som förbättringsutgifter.
   
  9 § Utgifter som den skattskyldige haft för förbättring av lägenheten räknas som förbättringsutgifter.

  10 § Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll av lägenheten räknas i fråga om privatbostadsrätter som förbättringsutgifter.
  Med  förbättrande reparationer och underhåll avses här reparationer och underhåll av lägenheten som hänför sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren till den del lägenheten på grund av åtgärderna är i bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet.

  11 § Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll räknas i fråga om näringsbostadsrätter som förbättringsutgifter, om avdragen för utgifterna
  1. skall återföras i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 26 kap. 10 § på grund av avyttringen, eller
  2. återfördes i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 26 kap. 11 eller 13 § därför att en bostadsrätt som tidigare varit näringsbostadsrätt blivit privatbostadsrätt.
  Bestämmelserna i 8 § gäller inte för sådana utgifter som avses i första stycket.

  12 § Om särskild ersättning för lägenhetsutrustning skall räknas in i ersättningen för en bostadsrätt enligt bestämmelserna i 4 § första stycket, gäller följande.
  Har utrustningen förvärvats tillsammans med bostadsrätten, skall utgiften för utrustningen räknas in i anskaffningsutgiften för bostadsrätten.
  Har utrustningen i stället förvärvats under innehavstiden, anses utgiften för utrustningen som en utgift för förbättring eller för reparation eller underhåll av lägenheten. Om utgiften får räknas med i omkostnadsbeloppet avgörs enligt bestämmelserna i 8 - 11 §§.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB