En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag äger en fastighet som är taxerad till 4.200.000 kronor. Efter förvärvet av fastigheten har jag gjort tillbyggnader och förbättringar till en kostnad av cirka 1 miljon kronor. Inköpspris plus upprustningskostnader överstiger med god marginal taxeringsvärdet. Nu planerar jag att sälja 50 procent av fastigheten till min sambo. Hon ska betala 85 procent av taxeringsvärdet för sin andel, dvs. 1.785.000 kronor. Om jag fattat rätt kommer överlåtelsen då att betraktas som gåva och hon kommer därigenom att slippa betala stämpelskatt för sitt förvärv. Men hur blir det med hennes ingångsvärde om en eventuell framtida försäljning skulle ge kapitalvinst? Beräknas hennes andel av kapitalvinsten utifrån mitt inköpspris plus upprustningskostnader eller utifrån vad hon betalade vid sitt förvärv? Och ska jag nästa år deklarera försäljningen och göra utredning om kapitalvinst/förlust?

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  aug 21, 2012

  Hej bestonearth!

  Om din sambo vid en överlåtelse som betecknas som köp betalar dig 85 procent av taxeringsvärdet för hälften av din fastighet kommer hennes förvärv i stämpelskattehänseende att betraktas som köp och hon får betala stämelskatt på halva taxeringsvärdet. För att hon ska slippa betala stämpelskatt måste överlåtelsen betecknas som en gåva och vederlaget måste understiga 85 procent av taxeringsvärdet.

  I inkomstskattehänseende kommer hennés förvärv att betraktas som en gåva och hon får vid en eventeull framtida försäljning inget avdrage för det hon betalars till dig utan endast för sin andel av de utgifter du har haft för inköp och förbättring.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  bestonearth
  aug 22, 2012

  Tack Ove för snabbt svar. Min sambo ska alltså betala mindre än 85 procent av taxeringsvärdet för att vederlaget ska betraktas som gåva.

  Men en fråga kvarstår: Ska jag på något sätt deklarera och skatta för vederlaget? Jag har också en följdfråga. Vid köpet av fastigheten beviljades jag uppskov med beskattningen av reavinsten från föregående fastighetsförsäljning - c:a 1,5 miljoner kronor. Får sambon så att säga överta halva detta uppskov eller ska jag betala skatt för hennes hälft?

  Om detta fungerar, kan du eller Skattepunkten hjälpa till med upprättandet av överlåtelsehandlingar mm? Jag bor i Stockholm.

 1. anon
  Ove Grip
  aug 23, 2012

  Hej igen bestoneearth!

  För att din sambo ska slippa stämpelskatt måste du överlåta hälften av din fastighet till henne genom en som gåva betecknad överlåtelse och måste hennes vederlag till dig understiga 85 procent av taxeringsvärdet.

  Du behöver inte skatta för vederlaget, eftersom överlåtelsen inkomstskattemässigt anses som en gåva.

  Du ska till beskattning återföra den del av uppskovsbeloppet som belöper på den avyttrade delen. Återföringen ska enligt lagtexten beräknas enligt följande formel.

  uppskovsbeloppet x marknadsvärdet på den avyttrade delen/marknadsvärdet på hela tillgången

  Eftersom du överlåter en ideell andel av din fastighet måste resultatet enligt formeln bli att du ska återföra halva uppskovsbeloppet till beskattning.

  Skattepunkten AB är ett konsultföretag med verksamhetsområdena skatter och socialavgifter och åtar sig inte civilrättsliga uppdrag.

   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB