En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Min fråga är om det finns något att tjäna om startar ett aktiebolag och gör aktieaffärerna där?

Vad är fördelarna och nackdelarna?

Kan man flytta dom aktier man har idag till det tänkta bolaget?

 

mvh Anders 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 19, 2006

  Hej Max!

  Aktierna som ett aktiebolag äger förmögenhetsbeskattas hos ägaren om det rör sig om likviditet som överstiger bolagets behov för rörelsen (lex Uggla).

  Aktiebolagets kapitalvinster vid försäljning av aktier kan vara skattefria. Så är fallet om det är fråga om näringsbetingade aktier. För att en aktie skall betraktas som näringsbetingad krävs bland annat:

  Andelen skall vara en kapitaltillgång och uppfylla någon av följande förutsättningar:
  1. Andelen är inte marknadsnoterad.
  2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget.
  3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära.

  För marknadsnoterade aktier krävs vidare en innehavstid om minst ett år.

  Om man inte lyckas erhålla skattefrihet i bolaget uppkommer dubbelbeskattning, först en beskattning i bolaget om 28 % och sedan beskattning hos aktieägaren när denne tar emot återstoden som utdelning.

  Jag ser på grund av ovanstående inga skatteskäl att äga aktier via bolag, om portföljen anses bestå av kapitalaktier.

  Däremot kan det vara en fördel att ha aktier i bolag om portföljen omsätts så snabbt att verksamhet får karaktär av handel med värdepapper. Då blir portföljaktierna lagertillgångar och det medför i sin tur att det inte uppkommer någon förmögenhetsbeskattning. Samtidigt kan man skriva ned lagret och få avdrag för nedskrivningen i samband med börsfall.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB