En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

jag har en fråga om beskattning av förmån för ägare av fåmansbolag. Jag har ett eget AB som idag saknar verksamhet och tidigare fungerat som holdingbolag. I bolaget ligger en tidigare obeskattad kapitalvinst på 15 mkr på ett sålt onoterat annat AB som ej klassats som fåmansbolag.

Mitt AB vill köpa ett småhus i prisklassen 15 mkr att disponeras endast av mig och min familj. Ingen verksamhet från AB sida kommer att ske i bostaden. Det primära syftet är alltså at vi skall bo där och en sekundär men trolig bieffekt är en värdestegring på fastigheten. Bostaden/fastighetn har alltså två syften där det sekundära  är en kapitalplacering för AB. Jag har erbjudits ett lån av min bank på motsvarande belopp, 15 mkr, mot säkerhet i AB samt fastighet om jag skulle vilja köpa bostaden privat. Räntan, enligt lånelöfte, är ca 3%.

Jag har några frågor.

Hur skall jag beräkna en hyra för bostaden som gör att jag inte får någon bostadsförmån? Bostaden ligger i Djursholm/Stockholm och jämförbara referensobjekt i flerbostadshus saknas. Det finns heller ingen fungerande genomlyst och stabil marknad för att hyra småhus i området.

Hur skall jag beräkna förmånsvärdet om jag väljer att inte betala någon hyra?

Påverkas mitt ABs status som holdingbolag, och den förmånliga potentiella beskattningen av tidigare kapitalvinst, om jag köper bostaden i mitt AB och hyr ut den till mig själv?

Finns det några andra "fällor" i detta upplägg som ni kan se?

Hälsningar

Fred

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jun 05, 2012

  Hej Fred!

  Detta kan vi inte svara på utan att utreda saken ordentligt. Vi hjälper
  Dig dock gärna med att göra en utredning. Du välkommen kontakta oss på telefon 031 711 20 70 för en diskussion. Vi kan då även diskutera betalningsvillkor m.m.

  Hälsningar/Hans

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se