En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Först skulle jag vilja tacka för en väldigt bra sajt (med många matnyttiga och värdefulla råd och tips). Klart en av de allra bästa källorna till skatteinformation jag hittat på nätet!

Nu en snabb fråga: Jag har läst att det är möjligt att omvandla kvalificerade aktier i ett fåmansbolag genom att man under en femårsperiod håller bolaget "icke rörelsedrivande". Om man dessutom kan påvisa att man som ägare inte haft "väsentligt inflytande" över eventuella inkomster under den tiden skall då aktieinnehavet efter fem år automatiskt bli okvalificerat. Därefter blir eventuella privatuttag från bolaget endast beskattade med 25% (istället för det de högre skattesatserna enligt de gängse 3:12-reglerna).

Stämmer detta? Exakt vad måste i sådana fall vara uppfyllt för att bolaget skall räknas som "icke rörelsedrivande" och för att ägaren inte skall ha haft "väsentligt inflytande" under de fem åren?

Kan ägaren t.ex. investera kapitalet i fonder och sedan helt enkelt låta det ligga investerat i fem års tid (förhoppningsvis med viss förräntning)? Och kan man göra några förändringar av investeringsportföljen under tiden (t.ex. byta fördelning av fonder)?

Och sist men inte minst - finns det något annat bättre sätt att reducera skatten vid uttag av kapital från ett fåmansbolag (som inte längre bedriver någon direkt verksamhet)? Eller är detta upplägg med s.k. "karensbolag" det vanligaste sättet att minska skatten i en sådan här situation?

Mycket tacksam för svar!

MVH /Fabbe

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 10, 2006

  Hej Fabbe!

  Du har nog missuppfattat en del saker. Samtidigt skulle det föra för långt att beskriva reglerna i detalj. Nedan följer en starkt förenklad beskrivning av förhållandena. Jag utgår från att vi har att göra med aktiebolag. Lagtexten talar om "andelar" i stället för aktier för att täcka in även andra juridiska personer än svenska aktiebolag.

  Utgångspunkten för s.k. 3:12-beskattning att bolaget är ett fåmansföretag och att aktieägaren har "kvalificerade andelar". Med kvalificerad andel avses i huvudsak att andelsägaren eller närstående till honom varit "verksam i betydande omfattning" i bolaget under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren.

  Genom att inte vara "verksam i betydande omfattning" under fem år (i praktiken blir det ofta omkring sex år) kan man således komma ifrån den s.k. 3:12-beskattningen. Begreppet "verksam i betydande omfattning" är inte helt lätt och jag skall inte försöka förklara det i detalj i detta sammanhang.

  Ett sätt att komma ifrån 3:12-reglerna är följaktligen att lämna över bolagets ledning till någon annan (ej närstående) under hela karenstiden. Aktieägaren (och hans närstående) deltar alltså inte i bolagets verksamhet eller deltar på sin höjd genom att utföra normalt styrelsearbete.

  Ett annat sätt att komma ifrån 3:12-reglerna är att ta in en minoritetsägare i bolaget. Om denne äger mer än 30 % av aktierna i bolaget och har rätt till utdelning under hela karenstiden, skall aktierna normalt sett inte anses vara kvalificerade.

  Slutligen skall det också sägas att det inte alltid en nackdel att ha "kvalificerade andelar". Sedan årsskiftet gäller nya regler som innebär att utdelning och kapitalvinst inom ett visst utdelningsutrymme endast beskattas med 20 %. Det är fr. a. ägare av bolag med stora lönesummor som kan utnyttja denna möjlighet. Små bolag utan stor lönesumma kan dock alltid tillgodoräkna sig ett utdelningsutrymme om minst 1,5 inkomstbasbelopp. I den mån utdelningsutrymmet inte räcker till blir det beskattning i inkomstslaget tjänst. För kapitalvinster finns ett tak om 100 inkomstbasbelopp för inkomst av tjänst. Det är dock riktigt som Du säger att utdelning och kapitalvinst på aktier som varken är kvalificerade eller noterade på någon marknadsplats vanligen beskattas med 25 %.

  Ovanstående ger bara en kort översikt över de ytterst komplicerade reglerna. Det är mycket lätt att göra fel. Jag råder Dig därför att rådgöra med en skattekonsult.

  Andra sätt att reducera skatten finns naturligtvis. Det har bl.a. under många år varit populärt att flytta till Österrike. Den möjligheten försvinner dock vid årsskiftet.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB