En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Hej!

Jag arbetar som sjöman i norska offshorefartyg (NOR registrerade) i norsk sektor, jag är svensk, jag bor i Sverige och betalar normalt all skatt i Norge eftersom jag inte har någon inkomst i Sverige.

Så långt är allt väl men under 2009 och 2010 arbetade jag på ett ankarhanteringsfartyg som under perioder arbetade på tredje lands sockel. Vad jag då förstått är att Petroleumsskatteloven är den som gäller eftersom vi då inte är i internationell fart och sålunda skall jag och andra icke-norrmän ”bara” betala sociala avgifter (trygdeavgift) i Norge, vilket motsvarar 7,8%.

Dessa uppgifter har jag fått från flera olika instanser i Skatteetaten i Norge spå det litar jag på, men av någon anledning så vägrar min arbetsgivare att rapportera dessa perioder i tredje land  till de norska skattemyndigheterna.

Jag har flera gånger påpekat detta men får egentligen inget bra svar varför de inte rapporterar in perioderna då vi är i utlandet.

Det sista beskedet jag nu fick från arbetsgivaren är att om de rapporterar in uppgifterna till norska skattemyndigheter så kommer jag att få betala mer skatt än om de inte gör det, och det är här det börjar bli svårt att förstå? De säger också att Sverige kommer att kräva mig på mer skatt än det jag redan har betalt till Norge?

Så här kommer frågorna.

Stämmer det att jag verkligen kan få betala mer skatt än om jag som nu har betalt full skatt i Norge?

Kan man bli dubbelbeskattad? Det tredje landet det gäller här är UK.

Hur skall skatterna betalas och fördelas mellan de olika länderna?

Jag tar tacksamt emot all hjälp i ärendet då jag befinner mig i någon sorts limbo här.

Med vänlig hälsning

 

Sneseglarn

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  feb 22, 2012

  Hej!

  Vid arbete i UK är det de och Sverige som ska beskatta inkomsten. Den brittiska skatten får sedan avräknas mot den svenska avseende aktuell inkomst..

  Du ska tillhöra norsk sociallagstiftning enligt gällande EG-förordning eftersom du arbetar på norskflaggat fartyg. Vid beräkning av socialavgifter ska hänsyn tas till hela din inkomst

  Hälsningar/Hans

   

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se