En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag hade en mängd aktie- och optionsaffärer under 2015. Eftersom jag totalt gjorde en omfattande förlust brydde jag mig inte om att titta närmare på uppgifterna i min deklaration eftersom det rörde sig om tusentals transaktioner. Huvuddelen av uppgifterna var ifyllda på förhand, men det saknades också omkostnadsbelopp på ett stort antal belopp. Det fanns ingen praktisk möjlighet för mig att kolla uppgifterna närmare och jag nollade därför samtliga rutor.  Jag trodde att detta inte skulle ha någon betydelse eftersom jag trodde förluster bara kunde kvittas mot vinster. Jag hade inte heller något ont uppså, syftet var bara att kunna lämna in deklarationen och jag trodde att nollningarna inte skulle påverka min skatt.  Först nu inser jag att de stora kapitalförlusterna sänker även min skatt på tjänst, vilket gör att jag ser ut att få tillbaka mer än vad som angavs innan jag fyllde i deklarationen. Jag har ännu inte hört något från Skatteverket, men är orolig för att jag ska kunna råka ut för skattetillägg på grund av de felaktiga uppgifterna. Bör jag begära självrättelse eller avvakta och se om min deklaration går igenom?  Det ska påpekas att jag aldrig hade som syfte att undslippa skatt och att jag fyllde i de ofullständiga rutorna med nollor kan ju tolkas som att jag inte hade någon intention att lura någon samtidigt som det blir uppenbart att uppgifterna inte är korrekta. 

Jag inser att det skulle ta åtskilliga dagar att göra en självrättelse eftersom uppgifterna saknas och det handlar om hundratals affärshändelser. 

 

 

 

 

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    maj 30, 2016

    Du får inget skattetillägg om du har gjort förluster som du inte yrkat avdrag för. Men du bör försöka få fram omkostnadsbeloppen och räkna ut förlusten samt skicka in en komplettering av din deklaration.