En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Den som kan få uppskov med skatten vid byte av bostad skall normalt sett utnyttja den möjligheten, enligt min mening. Att ta banklån för att betala skatten är ett sämre alternativ. Naturligtvis inser jag att saken kan ses på annat sätt av den som inte har behov av några lån överhuvudtaget. Uppskovet är ju en form av lån. Den som får uppskov betalar visserligen "ränta" på uppskovet men den ligger något lägre än dagens bankränta. "Räntan" på uppskovet sätter jag inom citationstecken, eftersom det inte är någon verklig ränta utan en skatt. Denna motsvarar 0,5 % av uppskovsbeloppet. Skatten Du slipper är 22 % av samma belopp. Därmed blir "räntan" i förhållande till den uppskjutna skatten: 0,5:22 = 2,3 %. Denna "ränta" är emellertid inte avdragsgill. För att jämföra med bankränta får man alltså öka upp den genom att dividera den med 0,7 (vid 30 % avräkning) eller 0,79 (vid 21 % avräkning över 100 tkr). 2,3:0,7= 3,3 % och 2,3:0,79=2,9 % I båda fallen är alltså "räntan" på uppskovet, eller rättare sagt "räntan" på den uppskjutna skatten lägre än bankräntan. Det finns ytterligare två argument för att utnyttja möjligheten till uppskov. Om den nya bostaden i framtiden måste säljas med förlust, kan förlusten kvittas mot uppskovet. Det kan bli en stor tröst om utvecklingen på fastighetsmarknaden skulle bli dålig. Det som hände i början av 90-talet visar ju att en sådan utveckling är fullt möjlig. Det andra skälet till att man bör utnyttja uppskovsmöjligheten är att det kan bli svårt för politikerna att upprätthålla ett system med "ränta" på uppskovet i längden. Det förhindrar nämligen rörligheten på arbetsmarknaden.