En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har arbetat för ett norskt seismiskt företag sedan 1 mars 2006. Jag arbetar på ett fartyg som hela tiden befunnit sig utanför brasilien för att snart arbeta utanför Nigeria. Som jag tolkar inkomstskattelagen kap 3 pragraf 12 borde jag inte behöva betala skatt i Sverige eftersom vi arbetar utanför europa och därför borde klassas in som att gå i oceanfart. Det jag har svårt att tolka är hur det fungerar med 183-dagars-regeln som ska gälla på en 12-månadersperid, medan vårt skatteår är fast bestämt. Därför har jag några frågor: 

i)   Eftersom jag började arbeta 1 mars kommer jag troligen inte att  vistas utomlands 183  dagar under år 2006. Kommer jag då bli skatteskyldig även om jag under de 12 månader från att jag började arbeta kommer ha mer än 183 dagar utomlands?

 
ii)   Vad räknas som att vistas utomlands?

-Räknas den dag in som jag lämnar Sverige och den dag jag kommer hem?

-Räknas resedagar eller bara ombord-dagar?

-Om jag åker på en kurs till Norge eller Skottland, räknas de dagarna?

-Om jag åker på resor utanför arbetet, räknas det?
 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  aug 07, 2006

  Hej Patrik!

  Reglerna som nu står i inkomstskattelagen 3 kap. 12 § tillkom genom i samband med en överenskommelse mellan parterna på sjöarbetsmarknaden. Reglerna avser personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, t.ex. därför att de är bosatta eller har s.k. väsentlig anknytning hit. Trots att en fysisk person är "obegränsat skattskyldig" i Sverige finns alltså i bl.a. 3 kap. 12 § vissa regler som kan undanta denna persons inkomst av anställning på utländskt fartyg från svensk beskattning. För andra inkomster beskattas den fysiska personen enligt vanligt - t.ex. för räntor och kapitalvinster.

  12 § lyder:

  "Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte heller för anställning ombord på fartyg.
  Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart är inte skattskyldig för inkomst av anställningen om
  - vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och
  - arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  Med oceanfart avses
  - fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, och
  - fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden
  - Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd."

  Ett av villkoren är att "vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod". Jag kan inte tolka regeln på annat sätt än att den skall tillämpas oberoende av beskattnings-/kalenderåret och att Du så att säga själv väljer villken tolvmånadersperiod Du vill åberopa, när Du i Din deklaration begär att denna anställningsinkomst skall undantas från svensk beskattning. Om Du vid deklarationstillfället ännu inte uppfyllt kravet på 183 dagar, bör Du ange att avsikten är att vistelsen skall vara minst 183 dagar under en viss 12 månadersperiod. Här kan Du även referera till § 13 i samma kapitel. Vistelen utomlands i 183 dagar behöver alltså inte vara sammanhängande men eftersom det står "vistelsen" i bestämd form, drar jag slutsatsen att vistelsen utomlands skall ha samband med anställningen för att få räknas in i de 183 dagarna. Därmed tror jag att besvarat fråga i) samt den sista av frågorna under ii). Övriga frågor under ii) , kan jag inte svara på utan utredning.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB