En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan,

Jag har en fråga om underprisöverlåtelse och när kap 23 och kap 53 ska användas. Läser man lagtexten så gäller att Kap 23 ligger under avdelning V inkomst av näringsverksamhet medan kap 53 ligger under avdelning VI inkomstslaget kapital dessutom enligt §1 i kap 53 gäller den lagen bara om en fysisk person överlåter mellan en fysisk person/hb till företag medan kap 23 gäller generellt rörande underprisöverlåtelser (inom näringsverksamhet?).

Det jag är lite osäker på år vilken eller om båda av dessa ska användas i fall som dessa.

1) Ombildning av enskild firma till AB. Som jag tolkar det är det bara kap 23 som gäller då det är en näringsverksamhet som överlåtelser och ingen tillgång? Eller ska även kap 53 tillämpas här? Personligen tolkar jag det bara som det är kap 23 som gäller här?

2) Fysiska personen FP1 äger 100% av AB AB1, FP1 äger även 100% av AB MB1 och överlåter AB1 (tillgång) till MB1. I detta fallet borde vara kap 53 som gäller då det år en tillgång som överlåtelse? Dock är jag här osäker på om även kap 23 ska tillämpas, då kap 23 är mer generell och ej ha någon inskräkning i §1 när den kan användas som kap 53 så skulle man kunna använda den även i detta fall eller? Eller är inskräkningen att den ligger under avd V som berör näringsverksamhet.

Jag har läst en del svar på denna sajt och andra skattejuridiskaspörsemål sajter men inte fått något bra svar på när kap 23 och kap 53 ska användas speciellet i fall 2) ovan eller om båda ska användas. 

I båda fallen ovan förutsätter jag det är hela bolaget och rörelsen som överlåtelse och ej någon del. 

Min fråga är mer av generelnatur och ej specifik för ett visst fall.

Mvh

 Tommy 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  nov 07, 2011

  Hej Tommy,

  Du har nog uppfattat det hela rätt. Bestämmelserna i 23 kap.IL tillämpas när det är tillgångar som tillhör inkomstslaget näringsverksamhet som överlåts till underpris. T.ex. tillgångarna i en enskild näringsverksamhet. Observera att det finns villkor i 14-29 §§ som ska vara uppfyllda.

  Bestämmelserna i 53 kap. IL tillämpas när det är tillgångar i inkomstslaget kapital (t.ex. aktier) som överlåts till underpris från fysisk person till företag som överlåtaren eller närstående är delägare i. Inkomstslaget kapital existerar inte för juridiska personer som deklarerar allt i inkomstslaget näringsverksamhet.

  Hälsningar/ Kaj R