En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Är delägare i en skogsfastighet som är till försäljning. Den kommer att åsamka mig en reavinstskatt på dryga miljonen (27% av vinsten).
Samtidigt har jag ett privat lån på min bostad som jag (efter en tillfällig sinnesförvirring) tecknade med fast ränta under lång tid.
Kan jag; 1) Lösa mitt lån i förtid (kostar ca 300 tkr) och kvitta detta belopp mot den uppkomna reavinsten på fastigheten, om det sker samma år givetvis. Båda posterna är ju att betrakta som "kapital" om jag förstått det rätt.
2) Går det att på samma sätt kvitta uttag på skogskonto mot förtida inlösen av privata lån?

Mvh

Björn 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 29, 2009

  Det går bra att reducera reavinsten mot räntekostnader innan kapitalskatten beräknas. Men frågan är om du gör någon vinst genom att lösa lånet i förtid. Avdragseffekten är ju 30 % (upp till 100 000 kr) oberoende om du tar den nu eller låter lånet löpa då banken tar ut sin kontrakterade ränta i vilket fall som helst.

  Skatteverkets formulering:

  Principer för beskattningen
  För att beräkna inkomst av kapital ska först alla skattepliktiga
  inkomster summeras. Inkomsterna minskas
  sedan med de avdragsgilla utgifterna. Den inkomst
  som återstår efter eventuella avdrag beskattas med en
  separat statlig skatt på 30 %, oavsett vilka andra inkomster
  man har haft. Förluster får vanligtvis dras av
  med 70 %. Förluster på privatbostäder får endast dras
  av med 50 %.
  Om utgifterna överstiger inkomsterna och ett underskott
  uppstår, beräknar man en skattereduktion.
  Skattereduktionen är 30 % av ett underskott på högst
  100 000 kr. Om underskottet är större än 100 000 kr
  blir reduktionen 30 000 kr för 100 000 kr och 21 % av
  beloppet över 100 000 kr. Skattereduktion kan endast
  ske mot kommunal och statlig inkomstskatt samt
  fastighetsskatt. Se vidare ”Skatteuträkningsbroschyren”
  (SKV 425).
  Om skattereduktion på grund av underskott i kapital
  inte kan utnyttjas, kan den inte sparas till ett senare år.
  Redovisningen av årliga inkomster och utgifter sker
  enligt kontantprincipen. Ränta och utdelning ska alltså
  beskattas för det år då de kan disponeras, vilket innebär
  att beloppet har utbetalats eller har kunnat utbetalas.
  Avdragsrätten uppkommer på motsvarande sätt
  den dag då ränteutgifterna betalats. De inkomster som
  blev tillgängliga under 2008 ska alltså tas upp i årets
  deklaration. Om du har haft medel i bank på sådan räkning
  att räntan gottskrivits per den 31 december 2008
  ska denna ränta tas upp som inkomst i deklarationen.
  Redovisning av vinst eller förlust ska göras för det år
  då egendomen har sålts. Detta gäller oavsett om du har
  fått någon del av betalningen under året eller att tillträde
  ska ske först under senare år.

  När det gäller det övertagna skogskontot så beskattas uttaget som inkomst av näringsverksamhet med de regler som gäller för detta.

  Ibland går det att vänta med uttaget tills de 10 åren gått sedan insättningen enligt reglerna för skogskonto.

  Skatteverket skriver igen:
  Skogskonto och överlåtelse av lantbruksenhet
  Övergår lantbruksenheten till en ny ägare genom arv,
  testamente, bodelning eller på liknande sätt, ska
  pengarna på skogskontot tas upp som intäkt i näringsverksamhet.
  Detta gäller om fastigheten utgjorde
  den övervägande delen av din näringsverksamhet.
  Med övervägande del menas mer än 50 %.
  Är överlåtelsen hälften eller mindre, får pengarna
  stå kvar på kontot.
  Säljer du, eller ger bort lantbruksenheten genom
  gåva, får du ha kvar skogskontot. Väljer du att ha
  kvar skogskontot, måste du fortsätta att redovisa
  inkomst
  av näringsverksamhet ( blankett NE ). Uttag
  från skogskontot tas upp som intäkt i näringsverksamhet,
  precis som när du ägde lantbruksenheten

 1. anon
  bjorns
  jul 31, 2009

  Nej, kanske ingen vinst, men heller ingen förlust väl? Fördelen är att jag kan göra mig skuldfri och vid behov ta ett nytt lån med löpande ränta där jag ha en annan flexibilitet i oroliga tider. Tack för svaret ränteskillnadsersättning är att jämföra med ränta ur kapitalkostnadssynpunkt och är kvittningsbar mot reavinst på fastighet.

  När det gäller mina skogskonton så har jag fyllt min kvot för de närmaste 10 åren. Min tanke var att jag skulle kunna lyfta dem allesammans och ev kvitta dem mot ränteskillnadsersättningen som en engångsåtgärd, men det låter sig inte göras om jag förstått det rätt?

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 06, 2009

  Hej Björn!

  Det här börjar bli för komplicerat att besvara utan utredning. Vill Du, kan vi hjälpa Dig att utreda saken inom ramen för ett betalt konsultuppdrag.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB