En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/154165

Pressmeddelande
20 oktober 2010
Finansdepartementet

Förslag om ändrad utformning av beskattningen av cigaretter till riksdagen

Regeringens förslag att lägga om cigarettbeskattningen överlämnades idag till riksdagen. Förslaget innebär att styckeskatten höjs, medan den prisrelaterade skatten sänks. Det förändrar inte den totala skatten på cigaretter, men gör den mindre beroende av vilket pris som tas ut, något som är önskvärt av folkhälsoskäl.

Skatten på cigaretter tas ut dels som en skatt per cigarett, dels som en
prisrelaterad skatt. Idag är skatten per cigarett 31 öre, medan den prisrelaterade skatten är 39,2 procent av detaljhandelspriset. Regeringen föreslår att cigarettbeskattningen läggs om. Styckeskatten höjs, medan den prisrelaterade skatten sänks. Förslaget förändrar inte den totala skatten på cigaretter, men gör den mindre beroende av vilket pris som tas ut. Det är önskvärt av folkhälsoskäl.

I februari 2010 antog Europeiska unionens ministerråd ett nytt tobaksskattedirektiv som ändrar de befintliga tobaksskattedirektiven. Med det nya direktivet blir det möjligt att ändra den svenska skattestrukturen för cigaretter. Regeringen föreslår därför att styckeskatten höjs till 1,27 kronor, medan den prisrelaterade skatten sänks till 1 procent. Genom att styckeskatten blir så hög som möjligt beskattas alla cigaretter lika. Skatten blir därmed inte beroende av priset på samma sätt som tidigare. Detta är bra ur folkhälsosynpunkt, eftersom lågpriscigaretter därmed inte
kan få en lägre skatt än andra cigaretter.

Samtidigt föreslår regeringen att den nuvarande minimipunktskatten på cigaretter slopas. Regeringen föreslår även att styckeskatten för cigaretter årligen räknas om med konsumentprisindex, liksom skatten på övriga tobaksprodukter.

Regeringen föreslår att reglerna träder i kraft den 1 januari 2011

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Lena Hiort af Ornäs, ämnessakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08- 405 18 07

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------

Prop. 2010/11:13 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv (http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/154163)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg