En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Då jag idag leder och driver ett företag åt ett par ägare men har blivit erbjuden att köpa aktier i bolaget har jag en del funderingar som jag inte fått riktigt klart för mig.

Nuvarande ägare har erbjudit mig 20% av aktierna i ett moderbolag som i sin tur har ett dotterbolag som jag är satt att sköta.

Det finns ej utbetalda vinster i företaget som då ägarna ej har haft möjlighet att ta ut utan att störa driften av bolaget. Detta innebär att det då finns en skuld till ägarna om jag uppfattat det rätt som skall regleras någon gång när medel till detta finns.

Men om jag nu köper in mig i moderbolaget så köper jag ju även denna skuld till ägarna ! Innebär detta att jag måste vänta tills allt är reglerat innan jag får utdelning själv ?

Om vi nu gör vinster varje år men kan inte betala ut de vinster som är berättigade innebär detta en domino effekt på latent liggandes skuld till de nuvarande ägarna och jag således får vara utan i all evighet, eller ?

Hur kommer jag som delägare att få ta del av utdelning någon gång ?

Mvh

Hans Eklund

1 Kommentarer
 1. anon
  lowtax
  apr 30, 2010

  Att det finns "ej utbetalda vinster" i företaget tolkar jag som att det finns fritt eget kapital som kan bli föremål för utdelning vid beslut på bolagsstämma. Detta är inte något som "skall" eller måste göras, detta är något som är frivilligt, så länge som försiktigthetsprincipen ägnats hänsyn. Så länge inte aktierna du förvärvar är av annan sort än de som övriga delägare innehar blir inte du förfördelad vid en aktieutdelning. Du talar om att det finns en skuld som skall regleras i framtiden. Det är ju rikigt att det kan betecknas som en skuld, i vart fall från företagets perspektiv. Det egna kapitalet utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder och är det ett positivt belopp så kan det sägas utgöras en skuld till ägarna, men det är inte något som "måste" regleras. Jag utgår från att ägarna sätter en prislapp på de 20 % som du skall förvärva som kompenserar dem för framtida utdelning som minskar i värde pga att du också får del av denna aktieutdelning.

  Hoppas jag lyckats göra det lite klarare.

  mvh

  lowtax

   

  LowTax