En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan!

Arbetade för ett par år sedan för ett Irländskt företag men var stationerad i Italien. Mitt företag betalar arbetsgivaravgift i Irland och jag själv betalade skatt samt sociala avgifter i Irland.

Jag yrkade för sexmånadersregeln vid min deklaration i Sverige men nekades pga att skatteverket anser att verksamhetslandet är Italien och inte Irland. Jag beskattades inte Italien under denna period eftersom italienarna anser att jag ska skatta där företaget har sin hemvist (Irland).(Hade min stationering varit i Irland eller om Italienarna velat beskatta mig hade sexmånadersregeln varit tillämplig!)

Är detta verkligen ett korrekt beslut av skatteverket att neka sexmånadersregeln i detta fall?

Känns som om de svenska myndigheterna måste bryta mot någon grundläggande EU-regel om fritt arbete inom EU i detta fall.

/ detour

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  apr 29, 2010

  Hej!

  Det är självklart svårt att avgöra var flygande personal har sitt verksamhetsland. I de flesta dubbelbeskattningsavtal har man därför infört en specialartikel beträffande sådan personal. Artikeltexten är normalt utformade efter den s. k. OECD-modellen och ger, förutom bosättningslandet, även landet, där flygbolaget har sin verkliga ledning/säte, rätt att beskatta inkomsten. Avtalet mellan Sverige och Irland avseende flygande personal har också denna lydelse. Jag anser därför att Irland i enlighet med avtalet bör betraktas som verksamhetsland eftersom den flygande personalen utför sitt arbete huvudsakligen i luften och passerar ett otal länder, som eventuellt annars också skulle ha rätt att beskatta inkomsten om inte denna speciella artikel skulle finnas. Jag anser, att "stationeringsort", som kan skifta från vecka till vecka, i detta sammanhang har underordnad betydelse.

  Jag vet inte hur dubbelbeskattingsavtalet mellan Italien och Irland är utformat men jag skulle tro att det också följer OECD-modellen eftersom Italien inte kan beskatta. 

  Den svenska sexmånadersregeln borde kunna gälla med utgångspunkt från att Irland är verksamhetsland. Jag tar för givet att de övriga förutsättningarna för sexmåndersregelns giltighet är uppfyllda.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se