En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

<p>Hej!</p><p>Det finns rvå Handelsbolag, HB-X och HB-Y. Vardera handelsbolaget har två privatpersoner som delägare. Jag är en privatperson som är delägare i båda handelsbolagen. Andelarna i båda handelsbolage är 50%.&nbsp;I HB-X finns ett sparat underskott av näringsverksamhet. Jag är aktiv företagsledare i HB-X och deklarerar 100% av resultatet däri. I HB-Y finns en näringsfastighet som kommer att säljas för pris överstigande anskaffningsvärdet, varvid kapitalvinst uppståt. Oftast går det inte att kvitta resultat mellan olika handelsbolag. Kan jag göra följande? Jag säljer min andel i HB-Y till HB-X. Då kommer HB-X att äga en andel med 50% av HB-Y. Kan därefter underskottet i HB-X&nbsp;kvittas mot 50 % av kapitalvinsten i HB-Y? Eller är det eventuellt bättre om jag tvärtom&nbsp;säljer min andel i HB-X till HB-Y?</p>

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  nov 24, 2016

  Hej!

  Problemet i detta fall är att kapitalvinsten på fastigheten beskattas i inkomstslaget kapital om delägarna är fysiska personer. Därmed så kommer det inte att gå att kvitta underskottet mot kapitalvinsten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Munin
  nov 24, 2016

  Svar till D Andersson.

  Du har rätt att kvittning mellan näringsverksamhet och kapital inte tillåts om delägare är fysisk person. Men du kanske inte observerade, att mitt förslag är att byta ut den fysiska person spm äger 50% av HB-Y, mot en juridisk person (i detta fall HB-X) som ska äga 50% av HB-Y. Den situationen, att ett HB är delägare i ett annat HB, brukar ibland kallas för "ask-i-ask" ägande. Det medför helt andra regler för kvittning. MVH Munin

   

 1. anon
  D Andersson
  nov 24, 2016

  Hej igen!

  Jag upptäcker att jag inte var tillräckligt uppmärksam. Som jag ser det så kan du i det fall du överlåter HB Y till HB X kvitta vinsten mot underskottet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB