En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har en fundering angående vilka regler som gäller och konsekvenser för när ett svenskt AB med underskottsavdrag förvärvas från utländskt bolag i en intern strukturering.

I vår koncern äger vårt utlandsregistrerat bolag ("UB") ett svenskt aktiebolag med historiska förluster ("Förlustbolaget"). UB ägs i sin tur vårt svenska aktiebolag ("MB"). Bla annat för att vi inte kan skicka koncernbidrag från MB till utlandet vill vi flytta hem Förlustbolaget

Om UB istället hade varit ett svenskt bolag förstår jag det som vi hade kunnat förvärva Förlustbolaget internt till MB. Eftersom det är en koncernintern ägarförändring som inte påverkar det bestämmande inflytandet hade varken koncernbidragsspärr eller beloppsspärr blivit aktuellt. 

Men nu skulle det istället ske genom att ett svenskt aktiebolag förvärvar ett svenskt aktiebolag med förluster inom samma koncern, men koncernbolaget som säljer är utländskt.

Vad gäller i detta fall? Vore mycket tacksam för lite vägledning.

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  feb 09, 2010

  Hej Mr M,

  Din fråga tar upp spörsmålet om två svenska koncernbolag där mellanliggande företag är ett utländsk bolag sinsemellan kan lämna och motta koncernbidrag. Eventuellt kan den möjligheten finnas men jag måste ha en mer detaljerad beskrivning om bolagen för att kunna besvara Din fråga. Du får gärna höra av Dig igen till inger@skattepunkten.se med mer detaljerade uppgifter.

  Vänligen/Inger