En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

IL 57 kap. 20 § "Utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. (..)"

Vad gäller avseende inkomstslaget tjänst med anledning utav lagrum enligt ovan;

Är utbetalningen en kostnad eller ej för bolaget, dvs ska bolaget först belastas med bolagsskatt innan aktuell utbetalning kan ske samt

skall någon arbetsgivaravgift erläggas?

2 Kommentarer
 1. anon
  danni_e
  dec 10, 2009

  Det är inte en avdragsgill kostnad för bolag, och ska alltså beskattas med bolagsskatt. Däremot blir det ingen arbetsgivaravgift. Totalkostnaden blir alltså ungefär samma som om du tog lön istället, med skillnader som att vinsten i bokslutet kommer bli högre.

  Om du inte redan har kommit upp i alla takgränser för pension och sjukpenninggrundande inkomst etc så är det troligen smartare att ta ut lön istället för överutdelning.

 1. anon
  Martin123
  dec 14, 2009

  Jag har läst att vid försäljning av fåmans AB skulle den effektiva skatten vara i storleksordningen 57 procent utan klyvningsreglerna och 43 procent med, dvs vid en försäljning på låt oss säga 3 miljoner går 1 710 000 kr, dvs maximalt 57 procent i skatt utan klyvningsreglerna.

  Är skatten lägre vid försäljning eller hur hänger det ihop om man först ska betala bolagsskatt och sedan c:a 57 procents marginalskatt?