En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Hej
Efter 20år I USA flyttade vi i Augusti 2008 till Sverige. Jag är både svensk och amerikansk medborgare. Vi köpte hus i Sverige men behöll också vårt hus i USA. Ett antal investeringar (mest aktier) med värde ökning finns också kvar i USA. Då vi under 2010 kommer att sälja hus i USA och aktier kommer vi naturligtvis att skatta for dessa reavinster i USA. Aktier blir 15%, För huset blir det ingen skatt trots avsevär värdeökning..

Finns det någon skatt skyldighet i Sverige för dessa transaktioner  (hus och aktier)?
Kan dessa inbetalda skatter för aktier vinster (15%) i USA på något sätt komma oss tillgodo när det gäller skatteskyldighet i Sverige då vi deklarer 2010 . 

mvh Kalle

3 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  dec 07, 2009

   Hej!

  Även om det inte utgår någon reavinstbeskattning i USA på fastighetsförsäljningen har Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet med USA rätt att beskatta reavinsten.

  Då det gäller aktievinsten är det endast Sverige som enligt ovannämnda avtal har rätt att beskatta den och någon avräkning av den i USA eventuellt erlagda skatten får inte göras-

   Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  guran_two
  dec 11, 2009

  Du är deklarationspliktig i bägge länderna och kommer att betala den skatt som är högst, dvs sannolikt i Sverige.

  Frågan om när du flyttat till Sverige är inte självklar trots att du tycker att det är när du landade i Sverige. I och med att du äger fastigheter och tillgångar i bägge länderna kan det bli det föremål för särskild utredning i bägge länderna. Jag tycker du skall anlita en internationell skattekonsult så att du gör rätt val, INNAN du genomför någon transaktion i USA. Du har säkert också ett 401(k) eller Roth att ta hänsyn till! Det kan kosta skjortan att flytta till Sverige "för tidigt!".

  Har du haft statlig anställning är förhållandena annorlunda men jag antar att du haft privat tjänsteinkomst.

  Erlagd skatt i Sverige är avräkningsbar mot den skatt som skulle utgått i USA och innebär att du då får tillbaka alla "withholdings/preliminärskatt" som reserverats i USA på dina transaktioner där. Denna återbetalning görs som regel inom ett antal veckor efter att du lämnat in din ordinarie "Return/deklaration" i USA. Du måste kunna styrka den debiterade/erlagda skatten i Sverige. Nettoeffekten är du behöver ligga ute med samtliga withholdings tills dess att du lämnat in din return i USA. Om du kan styrka din skattesitiution i förväg, dvs W8BEN etc.  ifyllda och godkända, så kan du i vissa fall undvika "withholding/preliminärskatt".

   

  Har du använt din fastighet i USA för att göra avdrag mot dina amerikanska inkomster tidigare år, är du skattepliktig i USA för din eventuella vinst på försäljningen. Har du deklarerat som HoH, Head of Household är du också obegränsat skattepliktig i USA för dina globala inkomster, dvs också inkomster från källor utanför USA under samma period. 

   

  Ditt antagande att du skattar i USA för amerikanska transaktioner och i Sverige för svenska transaktioner är helt fel! Det finns många alternativa sätt att genomföra internationella affärer, som du står i begrepp att göra. Det kan ge stort utslag på hur du beskattas så försök inte lösa detta själv om du inte är mycket familjär med amerikansk och svensk skattelagstiftning. Efter 20 år måste du också ha mycket fonderade pensionsmedel i USA, samt innestående Social Security. Detta kommer att påverka din nuvarande skattesituation, samt din kommande beskattning när du börjar lyfta de fonderade medlen i USA.

  Det är mycket billigare att kontakta din skattekonsult!

  Guran

  Guran

 1. anon
  kalle_gunnarsson
  dec 11, 2009

  Hans och Guran.

  Tack för er insikt i ämnet.

  Jag kommer att kontakta en skatte konsult före jag gör några transaktioner i USA.

  mvh och god jul

  Kalle