En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har ett svenskt AB där jag själv är enda anställd. Jag har sen september 08 arbetat som konsult i Estland där jag också vistats, nu har jag fått förlängning året ut i ett nytt projekt. Jag har tagit ut månadslön varje månad från Sverige och skattat och betalt arbetsavgivaravgift i Sverige.Nu passerar jag ju sex månader innebär detta att jag skall betala inkomstskatt i Estland och fortsätta betala arbetsavgivaravgifter i Sverige? Då inkomstskatten i Estland bara är 21%, kommer Sverige att kräva mig på ytterligare inkomsskatt? Vad gäller, har tyvärr svårt att förstå skatteverkets brochyrer om 6månaders- och 1-årsregler mm och när jag ringde till skatteverket så kändes det som om handläggaren inte kunde sin sak utan bara läste innantill.

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  mar 16, 2009

  Hej Thomas!

  Estland har rätt att beskatta när du har varit där mer än 183 dagar under en tolvmånadersperiod.

  Du kan nu enligt den svenska sexmånadersregeln bli skattebefriad i Sverige ifall du kan visa att beskattning skett i Estland och detta avser minst sex månader. Det finns ytterligare krav då det gäller denna regel som att du uder en sexmåndersperiod inte får vistas i Sverige mer än 36 dagar. Du kan studera broschyren så hittar du alla kraven. Du ska hos ditt skattekontor ansöka om skattebefrielse.

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se