En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan någon kort och koncist ge mig ett svar på vad det innebär rent
konkret för mig som hälftenägare till ett företag med de nya 3:12
reglerna? Förutsättningar: löneunderlag ca 2 500 000:-. Båda parter
uppnår kravet på 6 inkomstbasbelopp för alternativregeln. Hur stor del
kan jag, respektive min kollega, ta som utdelning till 20% skatt?

 

Tacksam för svar! 

 /Alvis (tillräckligt ointresserad för att inte orka leta svar men tillräckligt girig för att vilja veta....)

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2005

  Hej Alvis!

  De nya reglerna innebär grovt sett att Du får ett utdelningsutrymme (lönebaserat utrymme)motsvarande 20 % av löneunderlaget plus 30 % av löneunderlag överstigande 60 inkomstbasbelopp. I Ditt fall kommer Ni inte upp till 60 inkomstbasbelopp så det blir 20 % av löneunderlaget. Löneunderlaget beräknas i sin tur - också grovt sett - som kontant lön under kalenderåret minus 10 inkomstbasbelopp à 43 300 kr. 2 500 000 minus 433 000 är lika med 2 067 000 kr. Detta belopp multiplicerat med 20 % ger 413 400 kr. En utdelning på detta belopp skulle då beskattas med 20 % skatt - grovt sett.

  Obs! En förutsättning för att få utnyttja löneunderlaget är att ägaren tagit ut "tillräckligt" med lön! Om så inte skett förloras HELA löneunderlaget. I Ditt fall bör Du således se till att Du eller någon närstående under 2005 har tagit ut sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och dess dotterföretag. I den sammalagda kontanta ersättningen inräknas Din egen och Dina närståendes löner. Gör en extra löneutbetalning före årsskiftet om det behövs. Räkna noga och ta helst hjälp.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB