En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej. Jag har fått erbjudande om jobb i Spanien i 2 år för en svensk arbetsgivare i Sverige. Anställningsformen och lönen är förhandlingsbar. Jag har under 2005 jobbat utomlands för ett annat svenskt företag ute i Europa med traktamente.

Vad är bästa anställningsformen? Hur länge kan jag ha traktamente? Räknas traktamente per år eller per företag? Arbetschema: 2 veckor på / 2 veckor av, Fri bostad och resor.

Om jag vill ha ut 20000 sek efter skatt, vad skall jag kräva i lön?

1 Kommentarer
  1. anon
    Clas Ramert
    okt 31, 2005

    Oj, oj det var mycket på en gång! Så här på forumet måst naturligtvis mitt svar bli ganska kort. Vi skulle egentligen behöva ha en längre diskussion. Jag tror inte dubbelbeskattningsavtalet med Spanien gör att Du kan komma undan svensk skatt helt och hållet. Däremot skulle Du eventuellt kunna ha användning av sexmånaders- eller ettårsregeln (som är interna, svenska regler och befriar från svensk skatt på anställningsinkomsten) men då får Du inte vistas hemma Sverige halva tiden. I så fall måste Du begränsa tiden hemma i Sverige till i princip sex dagar per hel månad som anställningen varar. Å andra sidan går Du miste om det skattefria "traktamentet" eller avdrag för ökande levandskostnader som det egentligen heter, om Du väljer att utnyttja sexmånaders- eller ettårsregeln. Skattefritt "traktamente" för Spanien är för närvarande 578 kr /dag vid en tjänsteresa plus faktiska kostnader för logi men här rör det sig om arbete på annan ort och då reduceras beloppet till i värsta fall 30 % av 578 kr plus faktiska kostnader för logi. Spansk skatt på inkomsten är naturligtvis också något som skall tas in i kalkylen. 

    Hälsningar/ClasSkattepunkten AB