En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Två ideella föreningar (Förening 1 och Förening 2) är bolagsmän i ett handelsbolag (HB). Handelsbolaget har en balansräkning på 80 000 kronor och har inga skulder. Enligt bolagsavtalet har två av ledamöterna som sitter i styrelserna för Förening 1 och Förening 2 rätt att när som helst övertaga samtliga andelar i HB  (eftersom det är på grund av deras insatser i HB som det har kunnat bygga upp denna balansräkning). Förening 1 och Förening 2 har en anskaffningsutgift för HB om 1 200 kronor (nyregistreringsavgiften).

1. Vad skulle skattekonsekvenserna bli om styrelseledamöterna övertog hela HB genom att betala föreningarna 1 200 kronor? (Sedan görs en anmälan hos Bolagsverket om ändring av bolagsmän där 1 och 2 avgår och styrelseledamöterna tillträder som bolagsmän)

2. Skulle det vara mer fördelaktigt för styrelseledamöterna att övertaga HB genom var sitt AB?

3. Om styrelseledamöterna avgår från båda föreningarnas styrelser - ändras då skatteeffekterna av en i punkt 1. alt. punkt 2. angiven överlåtelse?

4. Om HB:s årliga resultat placeras i en kapitalförsäkring och denna växer i värde - vilket ej synes i balansräkningen - kan man då överlåta HB till värdet enligt balansräkningen utan skattekonsekvenser för köparen? Tag såsom exempel att företaget under en fyraårig period årligen har satt in 10 000 kronor i denna kapitalförsäkring (det redovisade värdet är 40 000 kronor). Men försäkringen har växt i värde och marknadsvärdet är nu 60 000 kronor. Om HB överlåts för 40 000 kronor (vi förutsätter att kapitalförsäkringen är den enda tillgången i HB) till en köpare; uppstår då några skattekonsekvenser?

5. Om vi i stället antager att HB har andra tillgångar vars bokförda värde är betydligt lägre än marknadsvärdet - uppstår det skattekonsekvenser om köpeskillingen för HB är tillgångarnas bokförda värde och ej deras marknadsvärde?

Hoppas att Ni kan besvara mina frågor!

2 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  nov 21, 2022

  Hej,

  1 Då ledamöterna betalar 1 200 kr för något som är värt 80 000 kr skulle min bedömning vara att ledamöterna ska beskattas för mellanskillnaden som lön.

  2 Det finns en risk att det fortfarande skulle ses som lön.

  3 Min bedömning skulle vara att det antagligen inte skulle bli någon beskattning av ledamöterna då de inte fattat beslutet men det finns fortfarande en risk.

  4 Nej, det gör ingen skillnad då det är marknadsvärdet som ska beskattas.

  5 Ja, det är marknadsvärdet som ska beskattas.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  neogj1
  nov 21, 2022

  Tack för Ditt svar, Daniel!