En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Låt säga att moderbolaget X har två dotterbolag, Y och Z. Y har ett dotterbolag i sin tur, Q. Q har bara likvida tillgångar. Y överlåter nu Q till Z till underpris.

Är en sådan koncernintern omstrukturering undantagen från skalbolagsreglerna? Är skalbolagsreglerna generellt sett inte tillämpliga vid koncerninterna omstruktureringar?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 21, 2005

  Hej Mr!

  Rättsfallet RÅ 2003 ref. 68 stödjer tanken att skalbolagsreglerna inte skulle vara tillämpliga vid koncerninterna överlåtelser. Rättsfallet avser dock inte exakt samma situation. Bland skillnaderna märks att i rättsfallet var en fysisk person säljare och ett av honom helägt bolag köpare. Konsekvenserna av att göra fel kan bli ödesdigra. Jag tycker därför att Du för säkerhets skull bör lämna in en skalbolagsdeklaration.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB