En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har fått en uppgift i skolan som jag hoppas Skattepunkten kan hjälpa mig med.

Uppgiften går ut på att man företräder ett svenskt företag som ämnar sälja dels en vara, dels en tjänst till privatpersoner. Både varan respektive tjänsten köper man i butik, men tjänsten aktiveras genom företagets hemsida och "levereras" således därifrån. Frågan som jag önskar ha hjälp med är vilken moms en EG-medborgare ska betala vid köp av varan och tjänsten från företagets hemsida (distansförsäljning). Jag har förstått att man gör en uppdelning av varor och tjänster och att det finns s.k. omsättningströsklar för varorna men inte för tjänsterna. Vad händer om man uppnått omsättningströskeln för varorna och således får betala t.ex. engelsk moms för dessa vid distansförsäljning till England. Får man då betala svensk moms för tjänsten som beställs samtidigt som varan?

Tack på förhand för ert svar!

Mvh / Emmy

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 08, 2008

  Du får studera mervärdesskattelagen SFS 1994:200 och dess 5 kapitel. Man kan få tillgång till mycket vägledning och tolkningspraxis på Skatteverkets hemsida under rättsinformation.

  Även broschyren SKV 560 "moms vid utrikeshandel" har många förklarande exempel.

  Är det fråga om en § 7 tjänst som säljs till en privatperson inom EG så ska man ta ut svensk moms oberoende om företaget handlar med varor som beskattas på något annat sätt.(Min tolkning)

  Diverse intellektuella tjänster
  För en stor grupp tjänster är beskattningen beroende
  av om kunden är näringsidkare eller inte. Tjänsterna
  kallas ibland intellektuella tjänster eller ”paragraf 7-
  tjänster” efter den paragraf i mervärdesskattelagens
  femte kapitel där de är uppräknade. De uppräknade
  tjänsterna är följande:
  • Överlåtelse eller upplåtelse av ekonomiska
  rättigheter
  • Reklam och annonsering
  • Konsulttjänster m.m.
  • Datatjänster
  • Information
  • Bank- och fi nansieringstjänster
  • Försäkringar
  • Uthyrning (tillhandahållande) av arbetskraft
  • Uthyrning av varor som är lös egendom
  (ej transportmedel eller transporthjälpmedel)
  • Telekommunikation
  • Radio- och tevesändningar
  • Elektroniska tjänster
  • Transport och överföring av el och gas
  • Förmedling av ovanstående tjänster
  Försäljningen av intellektuella tjänster är momsfri i
  Sverige om köparen i det andra EG-landet är näringsidkare.
  Det saknar betydelse om köparen är momsregistrerad.
  Du ska ta ut moms om du säljer dessa tjänster inom
  EG till en privatperson eller någon annan som inte är
  näringsidkare.

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 24, 2008

  Hej Emmy!

  Hela vidden av Dina frågor tar jag inte upp inom ramen för ett gratissvar men definitionerna av vara och tjänst finner Du i 1 kap. 6 § mervärdesskattelagen:

  "Med vara förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet."

  När två olika nyttigheter levereras på samma gång brukar man oftast se till den del som kunden till övervägande del frågar efter och betrakta alltsammas som en enhet. Beroende på vad saken gäller är det alltså tänkbart att Skatteverket skulle betrakta alltsammns som antingen en vara eller en tjänst.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB