En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, för att göra det kort så; Ska starta företag i Irland med en bekant från England.


- om han är svensk medborgare (Ja det är jag)
- hur länge han var bosatt här (19 år, hela mitt liv, ingen inkomst utöver efterlevnadsbidrag)
- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort (Jag kommer vara varaktigt bosatt på utländsk ort)
- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, (nej)
- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, (nej)
- om han har sin familj här, (Ja, men om det hjälper så skiter jag i att träffa dom)
- om han bedriver näringsverksamhet här (Ja, jag kommer troligen få in pengar från svenska företag dock inte jobba i sverige)
- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (nej)
- om han har en fastighet här (nej)
- liknande förhållanden.

Kommer jag vara skatteskyldig i sverige? (enbart 6 dagar i sverige i månaden e jag me på 72 per år)

5 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  aug 05, 2008

  Hej ameliorate!

  Du skriver att du kommer att starta ett företag i Irland och du har lämnat följande uppgifter om din anknytning till Sverige efter detta.

  - Du är svensk medborgare,

  - Du har bott i Sverige i hela ditt liv,

  - Du kommer att ha familj i Sverige (även om du inte träffar den),

  - Du kommer att bedriva näringsverksamhet här eller i vart fall få inkomst från sådan verksamhet,

  - Du kommer att vistas i Sverige sex dagar varje månad. 

  Enligt min bedömning kommer dessa aknytningsfaktorer att medföra att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige att att du förblir obegränsat skattskyldig här efter det att du har startat ett företag i Irland.

  Hälsningar/Ove

  www.skattepunkten.se 

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  ameliorate
  aug 07, 2008

  Om vi gör om det så här:

  Du är svensk medborgare,

  - Du har bott i Sverige i hela ditt liv,

  - Du kommer att ha familj i Sverige (även om du inte träffar den)

  Är jag då fortfarande obegränsat skatteskyldig?

 1. anon
  Ove Grip
  aug 08, 2008

  Hej igen ameliorate!

  Du frågar om vad som ska gälla om anknytningsfaktorerna "Du kommer att bedriva näringsverksamhet här eller i vart fall få inkomst från sådan verksamhet" och "Du kommer att vistas i Sverige sex dagar varje månad" inte skulle föreligga.

  Att ha sin familj kvar i Sverige efter avresan härifrån är en mycket stark aknytningsfaktor. Du har inte lämnat några uppgifter om din familj och om vilket förhållande du har till familjen samt om du har tillgång till den bostad de bor i. Om du har det så har du ju en bostad i Sverige.

  Jag anser att din anknytning till Sverige fortfarande skulle vara väsentlig och att du därför skulle förbli obegränsat skattskyldig här.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  ameliorate
  aug 10, 2008

  Ingen kontakt med familjen utskickad på gatan

  Inga pengar som kommer in från sverige

  och inte vistas här 6 dagar i månaden?

  Säg bara när det först börjar bli så att jag inte är obegränsat skatteskyldig, tack!
  Hur min kontakt till sverige som mest kan vara och ändå inte vara skatteskyldig här!

 1. anon
  Ove Grip
  aug 12, 2008

  Hej igen ameliorate!

  Under de förhållande du nu har nämnt och under förutsättning att du varaktigt bosätter dig på viss ort i Irland torde du efter avresan komma att sakna väsentlig anknytning till Sverige och bli begränsat skattskyldig.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB