En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur ser det ut med beskattning av utdelning om ett svenskt bolag med
svensk styrelse ägs av ett utländskt (exempelvis lokaliserat på någon
trevlig ögrupp)?

Det kan ju verkligen inte vara så enkelt att kringgå regelverket?

  
 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 10, 2005

  Frågan är intressant men det är inte så lätt att kringgå systemet.

  Den viktigaste haken i Din tanke är nog att svenska ägare (fysiska personer) i ett moderbolag på någon "trevlig ö" antingen blir beskattade direkt enligt 39a kap. inkomstskattelagen, när vinst uppstår i moderbolaget eller i vart fall när pengarna kommer tillbaka till ägarna som utdelning eller kapitalvinst. Möjligen bor inte dessa svenska ägare i Sverige, när detta inträffar.

  Låt oss dock bortse från de svenska ägarna för ett ögonblick. Det finns andra problem.

  På utdelningar till utländska fysiska och juridiska personer utgår som huvudregel kupongskatt med 30 % av utdelningen. Ordet kupongskatt kommer från den tid då aktiebreven var försedda med kupongark och utdelningsrätten var knuten till en kupong med visst nummer.

  Det finns många undantag från den nämnda huvudregeln men finns moderbolaget på en "trevlig ögrupp" kan man utgå från att kupongskatt skall erläggas. Därmed inte sagt att det inte skulle gå att hitta något "trevligt´" land, där man både skulle kunna slippa skatt lokalt och den svenska kupongskatten. I bilaga 39a till inkomstskattelagen finns en "vit lista" över länder och områden i världen, som är "godkända" av den svenske lagstiftaren. Om man kan hitta ett "vitt" land på listan, som samtidigt har en lokal skattelagstiftning som är godtagbar, så har man i alla fall kommit en bra bit på vägen.

  Ett sätt att kringå kupongskatten är annars att ta ut ränta. Sverige tar aldrig ut kupongskatt på ränta. Det förutsätter dock att räntan är marknadsmässig.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB