En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

År 1999 flyttade jag till Belgien och blev då registrerad som utflyttad från Sverige. Det enda som jag hade kvar i Sverige efter flytten var 25 % i en sommarstuga och värdepapper.
2006 övertog jag resterande 75 % av sommarstugan, som då byggdes om till en åretrunt- bostad, där mina föräldrar numera bor. Ombyggnaden finansierades med lån från en svensk bank i Sverige. Nytt taxeringsvärde fastställdes 2007.
Vid taxeringen 2007 medgav inte skattemyndigheterna avdrag för räntor, med hänvisning till att jag var bosatt utomlands och därför var begränsat skattskyldig i Sverige. Jag fick betala fastighetsskatt för min fastighet i Sverige.
År 2007 sålde jag svenska värdepapper med vinst, netto ca 100 000 kr. Värdepappren var förvaltade av en svensk bank i Sverige. Jag har erhållit kontrolluppgift på försäljningen av värdepappren samt på utgifts- och inkomsträntor från banken i Sverige.
Min fråga är om jag
- skall jag deklarera denna försäljning och
- är jag skattskyldig för den uppkomna resvinsten på försäljningen av mina värdepapper i Sverige?
Jag bor fortfarande i Belgien.

Tacksam för svar.

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  apr 21, 2008

  Hej Bryssel!

  Enligt dubbelbeskattningsavtalet, som Sverige har med Belgien, är det endast Belgien som kan beskatta reavinst på värdepapper eftersom Sveriges beskattningsrätt upphör om längre tid än fem år har förflutit mellan Din utvandring och värdepappersförsäljningarna. Är Du dessutom begränsat skattskyldig gäller inom femårsperioden endast svenska andelar (aktier) och vissa andra värdepappersöverlåtelser med koppplingar till andelshandeln. 

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se