En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag sjävrättade som utlandssvensk utländska inkomster på kapital februari 2014 (dumt nog men ärligt).  Jag hade då varit bosatt i Kroatien sedan 2012, men fick mitt residency card först 2013 (dylikt tog innan EU anslutning lite tid här), Jag befinner mig sedan 2016 i tvist med SKV som valde att efter taxera mig för åren 2010 och 2011, med hänvisning att de medel jag tillfört ett CFC bolag var ett ovillkorat aktieägartillskott och inte ett lån som jag hävdar (och som dokumenterats och tagits upp i rättelsen). I lövrigt vägrade de i november 2016, i det obligatoriska opmrövning avdrag för externa räntor, sedan gav de sig. De gav sig även på en stuts, felkontering om ca 900 K 2011 i hovrätten (ingen utdelning) Hovrättens beslut överklagades också och har nu befunnit sig i Hfd i 15 månaer som ej ännu beslutat om Pt. Sammantaget har ärendet, utan slutligt beslut nu pågått i 6 år och 1 månad. Hur lång handläggningstid anses acceptal? Det finns fall i EU domstolen där SKV har fått på näsan. Om man vill begära skadestånd, som utlandssvensk, och inte förliitar sig på JK, kan man ta SKV till lokal domstol i sitt hemvistland ? EU land där eventuella skadestånd torde bli avsevärt högre.

5 Kommentarer
 1. anon
  matgus3
  mar 28, 2020

  Tilläggas kan att jag är inte ute efter småsummor. Snarare 1 mn per år samt 10 procents ränta. Detta plus att det gör det enklare för mig att driva processen mot SKV i lokal domstol i HR + där jag tror mig ha en chans då systemet här inte är riggat emot mig. Och faktum är att de i denna process psamkat stor skada via felaktigheter och slöhet.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 28, 2020

  Jag skall också tillågga att jag skickar SKV en faktura varje månad med denna innebörd samt att de bereddes tid i den lokala domstolen här i Pula förra året - minnan Covid. De dök inte upp och de började inte motsytida fakturorna förän efter 5 påminnelser.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  mar 29, 2020

  Hej Mats!

  Nr det gäller beslutet om prövnongstillstånd så finns det avgöranden där det framgår att 2,5 år inte varit för lång handläggningstid. Det finns en dom som visar att 4 år varit för lång tid så man får väl misstänka att gränsen går någonstans mellan 2,5 och 4 år. Dock skriver HFD att handläggningstiden kan vara väldigt varierande så det är fullt möjligt att den kan anses vara både kortare och längre.

  Då skadan uppkommit i Sverige så skulle mitt svar vara att stämningen ska göras i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  mar 29, 2020

  Det finns aven EU domslut som sager att 1 ar i Hfd inte ar acceprabelt, Se tex Vulic vs Sverige nedan. Notera ocksa att skadan intraffat har samt att de brutit, under tiden mot procedural rights inom EU och Kroatien - dar tjansteansvar fortfarande galler. 

  Rättsfall: handläggningstid på sex år och nio månader oskäligt lång

  Det tog sex år och nio månader från Skatteverkets övervägande till den tidpunkt då Högsta förvaltningsdomstolen vägrade prövningstillstånd.

  Europadomstolen kritiserade handläggningstiden i samtliga instanser utom kammarrätten. Den långa väntetiden hade inneburit en kränkning av mannens rätt till rättegång inom skälig tid

  Det innebär att en handläggningstid på fyra och ett halvt år räknat från när det överklagade beslutet meddelades till dess att förvaltningsrätten meddelade beslut var för lång. En handläggningstid på nio månader i kammarrätten var acceptabel. En handläggningstid på drygt ett år i innan Högsta förvaltningsdomstolen vägrade prövningstillstånd var också för lång tid (Vulic mot Sverige, Ansökan 36985/97).

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 30, 2020

  Jag vill paminna om attEu ratt star over svensk ratt och praxis samt att de har en tuffare syn an SE. Jag vill ocksa paminna om att en sk sjalvrattelse inte skall ta mera an 6 till 9 manader att hantera.

  <p>Mats</p>