En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 


Jag lämnade Sverige i början av 2021 utan att faktiskt bosätta mig i något annat land permanent. Har i början på detta året flyttat till ett land där jag har fått skatterättlig hemvist på grund av fysisk närvaro om 183 dagar över en 12-månadersperiod. Landet har ett skatteavtal med Sverige enligt OECD modellen. Jag har ett hemvistintyg (tax residence certificate) från det nya landet, ett hyreskontrakt på 1 år, dock inte registrerad i någon folkbokföring då jag inte har rätt till det.

De faktiska omständigheterna är att jag faktiskt har en bostad som stadigvarande står till mitt förfogande i det nya landet, men endast har ett hemvistintyg och kriteriet “habitual abode” där jag spenderar minst 183 dagar i min fördel. Jag är dock orolig över att endast ett hyreskontrakt inte kommer vara tillräckligt för att bevisa det. En ytterliggare aspekt som kan ställa till det är att jag, innan utflytten, registrerade min folkbokföring på min mammas lägenhet och bodde där i ett par dagar innan jag lämnade landet 2021 men aldrig bosatte mig där.

Enligt kritererierna som finns för väsentlig anknytning uppfyller jag: medborgarskap, bott i Sverige i princip hela mitt liv. Att jag varaktigt bosatt mig på en viss utländsk ort kan eventuellt visas med hemvistintyget eller hyresavtalet. Att jag har en åretruntbostad i Sverige skulle kanske kunna hänvisas till att jag är folkbokförd hos min mamma. Dock har jag aldrig använt den bostaden som permanent bostad, som skulle kunna gå i min fördel. I verkligheten har jag inte riktigt rätt att disponera bostaden, även om hon hade gått med på det om jag frågade. Jag uppfyller inte några andra krav på väsentlig anknytning.

En annan väg att gå är att använda sig av skatteavtalet där jag uppfyller “habitual abode”. Dock hade det varit oklart vad utfallet hade varit när den första och viktigaste kriteriet “permanent home” defineras.

Enligt min mening står i värsta fall båda bostäderna till mitt förfogande och då borde jag anses  ha min skatterättsliga hemvist i det nya landet på grund av punkten “habitual abode”. Men på grund av begränsad bevisföring av min bostad i det nya landet (endast hyreskontrakt) och faktum att jag hela tiden varit fokbokförd hos min mamma, gör mig orolig att slutsatsen kan vara helt annorlunda, där skatteverket bestämmer sig för att jag endast har en bostad som stadigvarande står till mitt förfogande i Sverige. 

Hur starkt bevis är ett hyreskontrakt i det nya landet utan en folkbokföring (i kombination med ett hemvistintyg i det nya landet)? Hur sannolikt är det att Skatteverket hävdar att jag disponerar eller att föräldrahemmet står till mitt förfogande på grund av folkbokföring?

Jag är medveten att i praktiken är det de faktiska förhållandena som avgör men här är jag mest orolig över bevisföringen då det är jag som har bevisbördan. Folkbokföringen har varit där under hela perioden och det är för sent att endast anmäla sig som utvandrad.

Tack på förhand!

15 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  maj 29, 2024

  Hej!

  I första hand kan man ifrågasätta om du verkligen har en året runt bostad i Sverige då du endast var folkbokförd på din mammas adress. I detta fall är det din mammas bostad då hon står på kontraktet. Jag skulle därför se dig som begränsat skattskyldig i Sverige då du saknas väsentlig anknytning till Sverige.

  När det gäller utlandet så måste man utgå från att du faktiskt har en bostad i ditt nya hemland. Att du inte kan folkbokföras mm ska inte spela någon roll då det viktiga är att du har en bostad i utlandet. Min bedömning skulle därför vara att du har hemvist i ditt nya land.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  maj 30, 2024

  Tack för ditt svar! Det har du helt rätt i, jag missuppfattade definitionen av “innehav” för åretruntbostad.

  Jag har en till fråga gällande “Varaktig bosättning på en viss utländsk ort”. Tydligen ställs det hårda krav på att man ska kunna bevisa på att man verkligen flyttat där jag också sett att intyg om bosättning utomlands efterfrågas. Ett exempel på sådan intyg kan just vara utdrag från folkbokföringsregister. Det är just därför som jag ifrågasättter min egna situation då jag endast har ett hyreskontrakt. Vet du Daniel ifall ett hyreskontrakt generellt är godtagbart för skatteverket som ett intyg för varaktig bosättning eller litar de på ditt ord? Hur starkt väger själva hemvistintyget i det nya landet för just detta kriterium? 

  I ett av tidigare av era inlägg kan även läsas “För att ”väsentlig anknytning” till Sverige skall upphöra är det således av avgörande betydelse att bosättningen i den utländska bostaden är avsedd att bli varaktig och att detta manifesteras på det sätt som gäller i landet ifråga t.ex. genom registrering, förvärv av (mer än tillfälligt) uppehållstillstånd eller dylikt. Kravet på ett förvärv av en permanent bostad för ett varaktigt boende i det nya landet är således mycket strängt. Den ringaste tvekan om att detta villkor är uppfyllt leder alltid till att vederbörande anses ha bibehållit väsentlig anknytning i Sverige oberoende av övriga omständigheter.” (https://www.skatter.se/?q=node/1078&destination=node/1078)

  Jag har varken registrering, folkbokföring eller uppehållstillstånd i det nya landet. 

  Kravet kanske är mindre stängt ifall man kollar på kravet för en "bostad som stadigvarande står till förfogande” enligt skatteavtalet? Men samtidigt skulle kanske Skatteverket kunna hävda att jag har haft tillgång till min mammas bostad?

  Tack igen!

 1. anon
  D Andersson
  maj 30, 2024

  Hej!

  Det stämmer att Sverige kan hävda att man ska fortsätta vara obegränsat skattskyldig om man inte varaktigt är bosatt på en annan ort. Om du har ett hyresavtal i en annan stat så pekar detta på att man faktiskt ska vara bosatt utomlands under en längre tid. Att det andra landet inte ställer ut ett hemvistintyg eller folkbokför dig på grund av interna regler i det landet ska inte påverka att du kan ses som varaktigt bosatt utomlands.

  Jag har haft ett liknande fall där det andra landet ställde ut ett hemvistintyg först ett år efter flytten till landet. Skatteverket godtog dock att personen skulle anses vara begränsat skattskyldig i landet.

  I ditt fall skulle jag rekommendera att du hävdar att du är begränsat skattskyldig i Sverige men att du inte kan få hemvistintyg mm pga landets interna lagar.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  maj 31, 2024

  Hej igen Daniel! 


  Hemvistintyget kan jag få, men inte folkbokföringen. Hur starkt väger kombinationen av hyreavtal + hemvistintyg enligt din uppfattning? 

  Tacksam för svar!

 1. anon
  D Andersson
  jun 01, 2024

  Hej!

  Ett hemvistintyg plus hyresavtal väger tungt är min uppfattning.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jun 02, 2024

  Tack för svaret ännu en gång! Förhoppningsvis är det kommande svaret mitt sista. 

  Vid en bostadsutredning används blanketten SKV 2704 som inte finns på Skatteverkets hemsida, med ett utav kraven "Intyg om bosättning utomlands bifogas (t.ex. utdrag ur folkbokföringsregister)". Vet du möjligtvis, av erfarenhet, vad det är för intyg som generellt godtas? 

  Tack igen för alla dessa svaren!

 1. anon
  D Andersson
  jun 02, 2024

  Hej!

  Det finns inget exakt intyg som ska skickas in med ett hemvistintyg med en förklaring att det inte går att få ett intyg på folkbokföring torde räcka.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jun 09, 2024

  Hej igen! Tack för ännu ett professionellt svar!

  Hur vanligt är det att någon annan typ av dokumentation utöver Hemvistintyg och folkbokföring efterfrågas och vad brukar det vara för dokumentation?

  Finns det någon risk för att Skatteverket aggressivt går på spåret att jag hade folkbokföring och därmed ett hem i Sverige? (Detta i samband med min svagare bevisning för hem i utlandet kanske kan ställa till det för möjligheten att hävda begränsad skattskyldighet eller att använda sig av skatteavtalet)

 1. anon
  expat
  jun 09, 2024

  (Trots ifall att jag visar ett Hemvistintyg)

 1. anon
  D Andersson
  jun 09, 2024

  Hej!

  Jag har inte varit med om att något annat efterfrågats.

  Skatteverket kan fråga efter mer uppgifter men då beror det oftast på att man misstänker att personen fortfarande bor kvar i Sverige men detta är inte vanligt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jun 13, 2024

  Hej igen!

  Jag kanske tänker för mycket, men nu har jag funderat på lite olika situationer som jag tycker är oklara för vad som gäller.

   

  Ponera att man varken kan få tag på ett hemvistintyg eller folkbokföing i det nya landet. Hur bevisar jag att jag är "varaktigt bosatt på en viss utländsk ort"? Eftersom det är jag som har bevisbördan och det efterfrågas om ett intyg kanske det kan vara svårt?

  Gissar på att i ditt fall innan som du nämnde fanns folkbokföring i antingen det nya landet eller i Sverige där man var registrerad som utvandrad?

  Jag undrar också hur ett hemvistintyg kan väga lika mycket som en folkbokföring? Man kan ju få tag på ett hemvistintyg baserat på “stadigvarande vistelse” och därmed inte riktigt vara varakitgt bosatt på viss utländsk ort.

  Jag undrar också hur man kan bevisa “stadigvarande vistelse” inom EU då det inte finns några gränsövergångar?

   

  Tack för allt igen!

 1. anon
  D Andersson
  jun 14, 2024

  Hej igen!

  Om man inte kan få fram ett intyg så kan man eventuellt visa på bosättning utomlands genom tex att man arbetar utomlands eller att man tar emot post på den utländska adressen. Man kan eventuellt även visa på ett kontoutdrag att köp görs på den nya orten. Dock är det svårare om man inte har officiella handlingar.

  Inom skatten brukar man nöja sig med ett hemvistintyg.

  Inom EU så behöver man ofta titta på de lämnade uppgifterna och se vad som i övrigt styrker utlandsvistelsen tex arbete mm.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  expat
  jun 15, 2024

  Hej igen! Mycket bra svar.

  Jag har läst att Skatteverket generellt har bevisbördan för när skatt ska tas ut och att skattskyldige generellt har bevisbördan för avdrag. Vem är det som har bevisbördan för omständigheterna kring tie-breaker rules? Om jag inkommer med ett Hemvistintyg, måste jag också stå för bevisbördan kring var jag stadigvarande vistas? 

 1. anon
  expat
  jun 15, 2024

  Vissa EU länder ställer även ut ett Hemvistintyg baserat på 183 dagars vistelse men det är svårt att bevisa. Är det jag som måste bevisa vistelsen eller ges Hemvistintyg helt enkelt baserat på min förfrågan så länge de inte kan bevisa motsatsen?

  Tack för allt hitintills!

 1. anon
  D Andersson
  jun 16, 2024

  Hej!

  Om du yrkar att du har hemvist i ett annat land och kan visa det med ett hemvistintyg så är det upp till Skatteverket att visa att intyget inte stämmer tex genom att visa att du har en bostad i Sverige mm och därmed har din hemvist i Sverige. Bevisbördan går då över till dig att visa att Skatteverket bedömning är felaktigt tex genom att visa att du har bostad även i det andra landet och att du endast vistas stadigvarande där.

  Skatteverket kan ifrågasätta grunden för ett hemvistintyg men återigen måste Skatteverket då motivera varför de underkänner intyget.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB