En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Två ideella föreningar äger ett HB. Jag har en fundering kring om man kan göra på följande sätt. Enligt svar från Skatteverket är det tillåtet att förvara en ideell förenings likvida medel på ett privatkonto, som inte står i föreningens namn, så länge redovisning för kontot finns tillgänglig för medlemmarna och andra intressenter etc. och så länge det är separerat från andra privatkonton och privata transaktioner. För enkelhetens skull utgår vi från momsbefrielse för HB, samt att banken inte har några invändningar mot att föreningens pengar ligger på ett privatkonto.

1. För att slippa starta ett företagskonto för HB:t, kan man i stället ange föreningens kontonummer (d.v.s. privatkontonumret) på fakturor till kunder o.s.v. och sedan bokföra ex. 3010 försäljning, motkonto 2013 eget uttag delägare 1? Därefter sker ex. inbetalningar av t.ex. arbetsgivaravgifter från föreningens konto (privatkontot) till HB:s skattekonto och bokförs som egen insättning i HB?

2. Hur regleras egna uttag och insättningar i ett handelsbolag? I bolagsavtalet står det att ena parten ska ha 75% av vinsten och andra 25% (detta är då enbart den skattemässiga fördelningen), men säg att part 2 tar ut samtliga likvida medel från HB:t, uppstår det då en skuld från part 2 till part 1, eller hur fungerar det i en sådan situation?

3. Säg att part 2 i stället gör egna insättningar som är större än part 1, blir det då i stället någon omvänd skuldsituation mot punkt 2. eller hur blir det då?

4. Kan egna uttag göras på mer än det egna kapitalet? T.ex. HB har 1 000 kronor i likvida medel, men enbart 500 i eget kapital och resten utgörs av leverantörsskulder. Kan ett eget uttag då göras på 1 000 kronor? Blir det inte ett negativt eget kapital i HB:t i så fall?

Med vänlig hälsning,
Neo

 

2 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 10, 2023

  Hej Neo!

  1 Om Skatteverket säger att det är OK så skulle jag även se detta som OK så länge man bokför det som uttag/tillskott.

  2 Om den ena parten bara är rätt till 75 procent av vinsten men tar ut 100 procent av pengarna så kommer det att uppstå en indirekt skuld till den andra ägaren.

  3 Det blir en omvänd situation i detta fall, det är korrekt.

  4 Det stämmer att om mer pengarna tas ut än som finns under eget kapital så blir det egna kapitalet negativt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  neogj
  sep 10, 2023

  Tack för snabbt svar, Daniel!

   

  <p>Neo</p>