En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Kan nàgon svara pà om protokollet avseende ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och österrike har trätt ikraft ännu?

I anledning av detta undrar jag om utskiftade medel till följd av en likvidation av ett bolag omfattas av ändringen i protokollet. Likvidation jämställs ju med kapitalvinst enligt svensk rätt och även enligt österrikisk intern rätt, enligt info. I dubbelbeskattnings-avtalssammanhang behandlas dock inkomster till följd av en likvidation normalt under artikeln om utdelning. Kan nàgon svara pà om detta är fallet i österrike-avtalet?

Suzanne

2 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  sep 10, 2007

  Hej Suzanne !

  Vår tolkning är, att de utskiftade medlen ska hänföras till artikel 8, avyttring av andel, i avtalet med Österrike.

  I avtalets artikel 10 om utdelning framgår nämligen i § 8, defintion av utdelning, att denna artikel blir gällande om Sverige enligt sin skattelagstiftning skulle hänföra de nu aktuella utskiftade medlen till inkomst av aktier.

  Enligt vår interna skattelagstiftning, inkomstskattelagen, anses värdepapper som avyttrade om det företag som gett ut det träder i likvidation och utskiftade medel beskattas då enligt reavinstreglerna, varför artikel 8 i avtalet bör gälla. 

  Jag vill åter igen betona att detta är vår tolkning och att det säkert finns andra med annan uppfattning om hur man ska se på denna fråga.

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Hans Larsson
  sep 11, 2007

  Hej igen, Suzanne !

  Skatteverket har i ett ställningstagande, 2004-10-12, som jag inte hade tagit del av tidigare, ansett att utbetalning i samband med likvidation ska falla in under artikel utdelning i skatteavtal.

  Skatteverkets uppfattning är att kupongskattelagen har företräde som speciallagstiftning och  tillämpas då i stället för inkomstskattelagen avseende ovannämnda slag av utbetalning.  

  Vad jag vet så finns ingen praxis men det är givetvis  väsentligt att känna till Skatteverkets ställningstagande vid eventuell process.

  Du hittar Skatteverkets ställingstagande "Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig" på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, - Rättsinformation - Skatteverkets ställningstagande -Välj årtal 2004 - Internationell beskattning - 2004-10-12. 

  Hälsningar

  Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se